Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 30 & 31   24 juli - 6 augustus 2010
ZATERDAG 24 juli
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor José Claessens-Stroom
20.45 uur Neokatechumenaatsmis

 
ZONDAG 25 juli   -   Zeventiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Sjer v.Duurling
   
ZATERDAG 31 juli   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 1 augustus   -   Achttiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 30 & 31   24 juli - 6 augustus 2010
ZATERDAG 24 juli
11.00 uur H.Mis
Intenties: ter nagedachtenis van Annie Pinckers-Geurtjens
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter en voor Bert Thans  (offg)
   
ZONDAG 25 juli   -   Zeventiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor echtel. Welzen-Walraven, Lieske Brouwers-Costongs en Fien v.Lieshout-Heuts (offg)
   
MAANDAG 26 juli   -   HH.Joachim en Anna, ouders van de H.Maagd Maria
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, overl. ouders Frijnts-v.Gastel en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 27 juli   -   Z.Titus Brandsma, priester en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ronald Wetzels(offg) en uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
   
WOENSDAG 28 juli  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Eggen-Heijnen en voor de arme zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 29 juli   -   H.Marta
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
VRIJDAG 30 juli   -   H.Petrus Chrysologus , bisschop en kerkleraar
13.00 uur Huwelijksmis voor bruidspaar Paul Jeukens en Desirée Lemmens
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot godsvertrouwen
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 31 juli   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Trees Heuts-Hendrix (offg) en voor Hein Spauwen (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 1 augustus   -  Achttiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Delicia Tiber-Windrich, als zeswekendienst voor Chris Heuts, als jaardienst voor ouders Severeijns-Elissen en dochter Fieke, voor José Claessens-Stroom, August Willemsen (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 2 augustus  -   H.Eusebius van Vercelli, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen, voor een bijzondere intentie en uit dankbaarheid
   
DINSDAG 3 augustus 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 1e jaardienst voor Marie Pleumeekers-Heuts en  voor Pierre Smeets (offg)
   
WOENSDAG 4 augustus   -    H.Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: Tilla Thehu-Claessens
   
DONDERDAG 5 augustus   -   Kerkwijding v.d. basiliek van Maria de Meerdere
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 6 augustus   -   Feest van de Gedaanteverandering v.d. Heer
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen v.d. fam. Hanssen-Ernst, voor overl. ouders Essers-Heuts kinderen en kleinkinderen, voor José Claessens-Stroom, Willy Custers (offg), Jef Rompelberg (offg), Bertien Vranken-Wijnands en overledenen v.d. fam. Vranken-Wijnands, voor de overledenen van een familie, de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Dinsdag 27 juli, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.
Vrijdag 30 juli, 20.00 uur, pastorie: voorbereidingsavond doopsel.

ORGELCONCERT PETRUSBANDENKERK

Vrijdag 13 augustus, om 20.15 uur zal organiste Anja Hendrikx een orgelconcert verzorgen in de St. Petrusbandenkerk.

OPNAME ZIEKENHUIS
Parochianen die worden opgenomen in het AZM en die prijs stellen op bezoek vanuit de parochie, worden verzocht dit te melden aan het parochiebureau (tel. 361 00 28). Gebleken is dat vanuit het AZM opnamen  
niet altijd worden gemeld.

MARIAMEISJES EN MISDIENAARS

Zaterdag 24 juli 2010 is weer catechese voor de Mariameisjes en  misdienaars. Wij zullen om 11.00 uur bijeenkomen in De Heeg voor de catechese uit het misdienaarsboek. Aansluitend zullen wij naar het dagstrand in Oost-Maarland gaan. Diegene die een pasje hebben van het dagstrand graag meenemen a.u.b., zo ook brood voor de middag en in de namiddag gaan we weer frietjes eten.
Wie gaat ermee a.u.b. melden op het parochiebureau, natuurlijk vóór vrijdag, want dan kan ik het een en ander regelen. Het tel.nr. is 043 3610028. Graag ouders die mee willen rijden, gelieve dit te melden bij
Marie Jose, telnr. zie hierboven.
Groetjes Marie Jose en tot zaterdag.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007