Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 30 & 31   18 juli - 1 augustus 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 19 juli  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Leon Gerets
   
ZONDAG 20 juli   -   Zestiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
   
ZATERDAG 26 juli  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 27 juli   -   Zeventiende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 30 & 31   18 juli - 1 augustus 2008
ZATERDAG 19 juli
15.30 uur H.Mis met zang Heugems Mannenkoor t.g.v. 50-jarig huwelijksjubileum Roy Geijselaers en Fien Kraft
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor echtel. Schreurs-Muijtjens en voor Catharina van Tiggelen-Claes (offg)
   
ZONDAG 20 juli   -   Zestiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als 5e jaardienst voor Guus Lemmens, voor Tiny Meertens-v.d.Bosch (offg) en voor Trina Muijtjens-Wijnands
   
MAANDAG 21 juli   -   H.Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Ummels-Mennens en voor Maria Retrae-Janssen (offg)
   
DINSDAG 22 juli   -   H.Maria Magdalena
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Helena Barbara Ummels-Mennens en voor een bijzondere intentie
   
WOENSDAG 23 juli   -   H.Birgitta, kloosterlinge. Medepatrones van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Huub Sistermans
   
DONDERDAG 24 juli   -   H.Christoffel, martelaar - Patroon van de kathedraal en de stad Roermond
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter, als jaardienst voor Lambèr Geijselaers en voor Hubert Schins en de overledenen van de fam. Schins-Berden
   
VRIJDAG 25 juli   -   H.Jakobus, apostel
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin en uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 26 juli  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Fien van Engelshoven-Dirix, als 1e jaardienst voor Leon Schurgers, voor Wim van Wissen (offg), Pie Vranken (offg) en voor Trina Muijtjens-Wijnands
   
ZONDAG 27 juli   -   Zeventiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor echtel. Welzen-Walraven, als jaardienst voor overl. ouders Frijnts-van Gastel en alle overledenen van de fam. Frijnts-van Gastel, als jaardienst voor ouders Houben-Essers, voor Liesbeth Vliegen-Wijts (offg) en voor Jean Thans (offg)
   
MAANDAG 28 juli  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
DINSDAG 29 juli   -   H.Marta
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur en voor een bijzondere intentie
   
WOENSDAG 30 juli   -   H.Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Eggen-Heijnen
   
DONDERDAG 31 juli   -   H.Ignatius van Loyola, priester
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin en voor Pie Vranken (offg)
   
VRIJDAG 1 augustus   -   H.Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar
Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis ter ere van het H.Hart
Intenties: voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Bertien Vranken-Wijnands en overledenen van de fam. Vranken-Wijnands, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Lies Josquin en voor de zielen in het vagevuur
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
6 Juli in Heer: Max Lindeman, Einsteinstraat 171.
13 Juli in Heer: Robin Raga, Laan in den Drink 13.
Hen is door dit sacrament een plaats gegeven in de levensgemeenschap met Jezus Christus.
Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat!

OVERLEDEN
28 Juni: Lieske Meesters-Severeijns, 82 jaar, St. Servatiusweg 30, uitvaartdienst Heer 5 juli.
29 Juni: Tonnie Habets, 88 jaar, Gronsvelderweg 140, uitvaartdienst Heer 3 juli.
20 Juni: Solange Frissen, 29 jaar, Slakweg 19 Berg en Terblijt, uitvaartdienst Heer 4 juli.
Mogen zij allen Gods heerlijkheid zijn binnengegaan.

TOEDIENING H.VORMSEL EN 1E H.COMMUNIE
Zaterdagavond 13 december a.s. zal in de parochiekerk Heer het H.Vormsel worden toegediend aan kinderen uit de parochies Heer en De Heeg.
Zondag 3 mei 2009 zullen kinderen in de parochiekerk Heer hun 1e H.Communie kunnen ontvangen en op donderdag 21 (Hemelvaartasdag) en zondag 24 mei 2009, kinderen in de parochiekerk De Heeg.
Ouders van kinderen die geen onderwijs volgen op de RK-basisscholen in Heer en De Heeg, die wensen dat hun kinderen dit jaar worden gevormd, of komend jaar hun 1e H.Communie willen ontvangen, kunnen zich voor informatie wenden tot het parochiebureau pastorie Oude Kerkstraat 10, op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur. (telefoon 361 00 28)
Opgemerkt wordt dat i.v.m. de noodzakelijke voorbereiding van de kinderen, niet te lang kan worden gewacht met de aanmelding van de kinderen.

ALPHA-CURSUS
25 September a.s. wordt op de donderdagavonden weer gestart met een zogenaamde Alpha-cursus. Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen die zelden of nooit in de kerk komen. In tien avondbijeenkomsten, die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven, over de kern van het christelijk geloof. Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Tijd: 18.30 tot 22.00 uur.
Plaats: onder de kerk van De Heeg-Maastricht, Roserije 400, links vóór de ingang van Gemeenschapshuis “De Boeckel”.
Kosten: Vrije gave.
Aanmelden: Parochiebureau Heer, tel. 043 361 00 28, parochiebureau@heerdeheeg.nl

PAROCHIEBEDEVAART ROME-ASSISI-DACHAU
Van maandag 22 juni tot en met donderdag 2 juli 2009, kunnen parochianen deelnemen aan een bedevaart naar Rome, Assisi en Dachau. Deze bedevaart wordt gehouden in het Paulusjaar dat 29 juni jl. door paus Benedictus werd geopend. In Assisi zullen we pelgrimeren naar het heiligdom van Sint Franciscus en van de H.Clara. We hopen in Rome aanwezig te kunnen zijn bij de afsluiting door de paus van het Paulusjaar op 29 juni. Op de heenweg wordt Dachau bezocht waar pastoor Rothkrans, pater Regout en de zalige pater Titus Brandsma waren gedetineerd. Dagelijks zullen we in deze tocht de H.Mis vieren. Overnacht wordt in pelgrimshuizen te Assisi en Rome. Gereisd wordt per bus. De kosten zullen € 850 bedragen. Er kunnen maximaal 50 personen mee. Voor informatie kunt u terecht op tfnnrs 043 – 361 00 28, 604 05 03 of 608 00 94.
Aanmelding kan geschieden bij het parochiebureau, tel 361 00 28.
Op zondag 25 januari a.s. (feestdag van St. Paulus’ Bekering) wordt er om 16.00 uur in Berg en Terblijt een informatiemiddag voor de deelnemers gehouden, in aansluiting op de aanbidding in de dagkapel van de parochiekerk aldaar.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007