Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 3   13 - 19 januari 2007
ZATERDAG 13 januari  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 14 januari   -   Tweede Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
   
DINSDAG 16 januari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor meer heilige priesters
   
DONDERDAG 18 januari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 19 januari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 3   13 - 19 januari 2007
ZATERDAG 13 januari 
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Jo Prevaas en voor Tiny Gulikers-Jorissen (offg)
   
ZONDAG 14 januari   -   Hoogfeest van de Openbaring des Heren (Driekoningen)
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties:
voor Paula de Vrede-Bouchoms (offg), overl. ouders Custers-Piters, Tina Aerts (offg) en voor de overledenen van de parochie
   
MAANDAG 15 januari   -   H.Arnold Janssen, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers en voor de zielen in het vagevuur
   
DINSDAG 16 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor onze parochiegemeenschap
   
WOENSDAG 17 januari   -   H.Antonius, abt
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van onze parochie
   
DONDERDAG 18 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tina Bronckers en voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg)
   
VRIJDAG 19 januari  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Guillaume Beckers (offg) en voor Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 15 januari, 20.00 uur, pastorie: Vergadering kerkbestuur

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
Binnenkort zullen we in onze parochie weer van start gaan met de geloofsverdiepingsavonden. Zoals u weet worden deze verzorgd door pastoor Horsch in samenwerking met enkele catechisten van het Neokatechumenaat.
Als u in het verleden hebt geaarzeld om de stap te zetten, zeg dan nu “ja”. Daarmee zet u de deur open naar een door Christus verrijkt leven!
De avonden zijn geheel gratis en worden gehouden op dinsdag- en donderdagavonden in de kerk van De Heeg. Aanvang: dinsdag 23 januari om 20.00 uur. Aanmelding is niet nodig.

AFSCHEID KAPELAAN CORNELIUS
Enkele weken geleden hebben we bekend gemaakt, dat kapelaaan Cornelius Berkhout per 1 februari a.s. zijn werkzaamheden in Heer en De Heeg zal beëindigen, om vanaf die datum zijn pastorale diensten te verlenen aan bedevaartgangers in het Duitse bisdom Trier.
Natuurlijk willen wij u in de gelegenheid stellen om afscheid van hem te nemen en hem de hand te drukken. Dat kan aansluitend aan de heilige missen in De Heeg in het weekend van 20 en 21 januari en in Heer in het weekend van 27 en 28 januari.

KERKBIJDRAGE HEER
Als kerkbestuur hebben wij ons lange tijd niet verplicht gevoeld om ons te houden aan de richtlijn van het bisdom, waarin het bedrag van de minimum kerkbijdrage werd vastgesteld. Het voldoen aan dit minimum betekent dat het misstipendium bij gelegenheid van een huwelijk of uitvaart niet betaald hoeft te worden. Het kerkbestuur heeft jaar-in-jaar-uit daarvoor een bedrag vastgesteld dat niet alleen ver lag beneden het richtbedag van het bisdom, maar ook beneden dat van andere parochies. Op aandringen van het bisdom en om de onrechtvaardige verschillen op te heffen, hebben wij moeten besluiten om voor de minimum kerkbijdrage per jaar met ingang van 1 januari jl. € 96.- te vragen.
Het kerkbestuur hoopt van harte op uw begrip en medewerking.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007