Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Afwezigheid ParochieAgenda Week 2
Wegens een storing is de ParochieAgenda van week 2 (7 t/m 13 januari) helaas komen te vervallen.
Onze excuses.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 3   14 - 20 januari 2006
ZATERDAG 14 januari
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 15 januari - Tweede Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met Monulfus- & Gondulfuskoor
Intenties:
als zeswkendienst voor Mia Bartelet-Dormans en als 2e jaardienst voor Mieke Hanssen
DINSDAG 17 januari - H.Antonius, abt
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
DONDERDAG 19 januari
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding tot 20.00 uur
VRIJDAG 20 januari - H.Fabianus, paus en martelaar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 3   14 - 20 januari 2006
ZATERDAG 14 januari
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Fons Reiters (offg), Sjo Janssen en overl. ouders van Melzen-Magermans, Fré Heuts (offg), Annie Heuts-Schmitz (offg) en voor Hans Geurtz (offg)
ZONDAG 15 januari - Tweede Zondag door het jaar
8.30 uur Leesmis
Intenties:
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
9.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Miet Slangen-Kater, als zeswekendienst voor Lieke Smeets-Cloot, als 1e jaardienst voor Leny Kraft-Budy, Gré Meurs-Lageveen (offg), overl. ouders Custers-Piters en voor Sjo Janssen en overl. ouders van Melzen-Magermans
MAANDAG 16 januari
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
DINSDAG 17 januari - H.Antonius, abt
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin en voor Jean Canisius (offg)
WOENSDAG 18 januari
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Berth Nelissen-Quaden en voor Tina Bronckers
DONDERDAG 19 januari
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de eenheid der christenen
VRIJDAG 20 januari - H.Fabianus, paus en martelaar
18.00 uur
18.30 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin en Jeanne Nelissen-Quaden

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS PAROCHIE DE HEEG
Op de zondagen 5 februari, 5 maart, 16 april, en 7 mei.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.


OVERLEDEN
6 Januari, de heer Pierre Konings, 84 jaar, Pastoor Heynenstraat 27.
Moge hij nu rusten bij God de Vader, in de hemel.


VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Donderdag 12 januari: geen Woordviering.
Zaterdag 14 januari, 20.30 uur, Eucharistieviering.
Donderdag 19 januari, 20.15 uur, Woordviering.
Zaterdag 21 januari 20.30 uur., Eucharistieviering.
De vieringen worden gehouden in de dagkapel parochiekerk De Heeg.


WEEKAGENDA
Vrijdag 13 januari, na de H.Mis van 19.00 uur in De Heeg, bijeenkomst “Teen Spirit” in parochiezaal De Heeg.
Maandag 16 januari, 15.30 uur, pastorie Oude Kerkstraat, bijeenkomst Stuurgroep Samenwerking parochies De Heeg en Heer.

BEZETTING PAROCHIEBUREAU DE HEEG-HEER
De parochianen van De Heeg en Heer worden er nog eens aan herinnerd, dat het parochiebureau, pastorie Oude Kerkstraat 10, ( tel. 361 00 28) alleen bezet is op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30 tot 17.00 uur. Op woensdag, vrijdag en zaterdag kan men daar dus niet terecht voor het opgeven van misintenties e.d.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007