Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 29 & 30   11 - 24 juli 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 11 juli  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 12 juli   -   Vijftiende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
   
ZATERDAG 18 juli   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 2e jaardienst voor Leon Gerets
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 19 juli   -   Zestiende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Nick Ramaekers en voor Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 29 & 30   11 - 24 juli 2009
ZATERDAG 11 juli
14.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Stephan Dankers en Marie Claire Gortmans
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx, als jaardienst voor Lamber Kersemeeckers, als 2e jaardienst voor Ed Schiepers, voor Math Essers (offg), Ger Janssen en voor  Bertine Magermans-Ackermans (offg)
   
ZONDAG 12 juli   -   Vijftiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 5e jaardienst voor Martin Nix, als jaardienst voor Guus Lemmens en voor echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 13 juli   -   H.Henricus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jenny van Overeem, voor Annie Beckers-Braken, Albert Ringhs em voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 14 juli   -   H.Camillus de Lellis, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 15 juli   -   H.Bonaventura, bisschop en kerkleraar
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg), Lies Paulissen-Meijers (offg) en voor Lena Severeijns-Jacobs
   
DONDERDAG 16 juli   -   H.Maagd Maria van de Berg Carmel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
   
VRIJDAG 17 juli   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: voor Chrit v.d.Akker (offg), voor de arme zielen in het vagevuur en uit dankbaarheid
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 18 juli   
14.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Chris Op den Camp en Sindy Sarneel
18.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Tiny Schijns-v.Engelshoven en als jaardienst voor echtel. Schreurs-Muijtjens
   
ZONDAG 19 juli  -  Zestiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 7e jaardienst voor Pierre Schurgers, echtel. An en Harie Schurgers-Rompelberg, Pie Rompelberg en Wim Oehlen en voor de priesters en roepingen tot het priesterschap
   
MAANDAG 20 juli   -   H.Apollinaris, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jean Blom (offg), Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 21 juli   -   H.Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Ummels-Mennens
   
WOENSDAG 22 juli   -   H.Maria Magdalena
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor Helena Barbara Um mels-Mennens
   
DONDERDAG 23 juli   -   H.Birgitta, kloosterlinge, medepatrones van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: voor een zekere intentie
   
VRIJDAG 24 juli   -   H.Christoffel, martelaar - Patroon van de kathedraal en de stad Roermond
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter en voor Chrit v.d.Akker (offg)
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 20 juli, 20.00 uur, pastorie: Vergadering kerkbestuur.
Dinsdag 21 juli, 20.15 uur, pastorie: Werkgroep Parochieel Leven.

ORGELCONCERT
Vrijdag 10 juli zal Marcel Verheggen, organist van de St.Servaasbasiliek en orgeldocent aan het conservatorium te Maastricht, een concert geven op het orgel van de St. Petrusbandenkerk Heer. Hij zal werken spelen uit het Nederlands-, Duits- en Fransorgelrepertoire.
Aanvang 20.15 uur. Entree vrij, mogelijkheid voor een vrije gift voor de bestrijding van de onkosten.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007