Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


In de vakantieperiode zal de ParochieAgenda tweewekelijks verschijnen
Vanaf 1 juli t/m 12 september zullen er in De Heeg
geen doordeweekse H.Missen opgedragen worden

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 28   8 - 21 juli 2006
ZATERDAG 8 juli
17.45 uur Jongerenmis
ZONDAG 9 juli - Veertiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang

ZATERDAG 15 juli
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 16 juli - Vijftiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 28   8 - 21 juli 2006
ZATERDAG 8 juli
14.30 uur Huwelijksmis bruidspaar Bart Vlaspoel en Diana Heuts
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Lies Lahoye en overl. familie, Jef Koekkelkoren (offg), Math. Sarneel (offg) en voor Harry Weerts (offg)
ZONDAG 9 juli - Veertiende zondag door het jaar
8.30 uur Leesmis
Intenties: voor echtel. Welzen-Walraven
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als zeswekendienst voor Godfried Willems, als jaardienst voor Pieter Coninx, als 1e jaardienst voor Jan Martin Nix en voor Corry Corstjens-Sistermans (offg)
MAANDAG 10 juli
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers en Hay Peters (offg)
DINSDAG 11 juli - H.Benedictus, abt. Patroon van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens
WOENSDAG 12 juli
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Huub Sistermans, Jan Dolders (offg) en Bertha Weijenberg-Overhof (offg)
DONDERDAG 13 juli - H.Henricus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 2e jaardienst voor Jenny v. Overeem-v.d.Berg en voor Annie Beckers-Braken
VRIJDAG 14 juli - H.Camillus de Lellis, priester
18.00 uur uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Toorens en Lies Josquin
ZATERDAG 15 juli
14.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Ralph Essers en Jessica Spaetjens
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor echtel. Schreurs-Muijtjens, Huub Pluymakers (offg), Marie Heusschen-v.Engelshoven (offg) en Harry Weerts (offg)
ZONDAG 16 juli - Vijftiende Zondag door het jaar
8.30 uur Leesmis
Intenties: voor Bèr Cilissen (offg)
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als jaardienst voor Guus Lemmens
MAANDAG 17 juli
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Rinus Nouse (vanwege buren) en voor Pierre Konings (offg)
DINSDAG 18 juli
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin
WOENSDAG 19 juli
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
DONDERDAG 20 juli - H.Apollinarus, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor roepingen tot het priesterschap
VRIJDAG 21 juli - H.Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar
18.00 uur uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Ummels-Mennens, voor overl. echtpaar Rie en Jan Fievez-v.Es (offg), Lies Josquin en Jeanne Nillesen-Quaden

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
22 juni, Johan Vrijhoeven, 69 jaar, Veldstraat 61.
27 juni, Sjef Lutgens, 85 jaar, Vinkenslag.
Mogen zij zijn thuisgekomen in Gods eeuwige vrede en rust.


DOOPDATUM PAROCHIE DE HEEG

Zondag 17 september a.s.
Aanmelding gaarne minstens één week van tevoren.


VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT

Donderdag 6, 13 en 20 juli, 20.15 uur: Woorddiensten.
Zaterdag 8,15 en 22 juli, 20.30 uur: Eucharistievieringen.
Deze vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.
Zondag 9 juli, 11.30 uur, Conviventie voor de 1e Gemeenschap, Petrushofje.


COLLECTE GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUW HEER

Deze collecte bracht in het eerste weekeinde van deze maand op E. 789.82.
Weer een zeer mooi resultaat!
Dank aan de gevers.


BID VOOR JE KINDEREN
Waarschijnlijk is het nog niet zo bekend: in onze parochie zijn er twee gebedsgroepen – één voor vaders (Fathers Prayers) en één voor moeders (Mothers Prayers) – die wekelijks bijelkaar komen om voor hun kinderen en/of kleinkinderen te bidden. Er wordt gebruik gemaakt van een boekje, zodat er binnen een vaste structuur wordt gebeden en gesproken.
Er staat een tafel met daarop een kruis, een kaars, een bijbel en een mandje. Het mandje staat aan de voet van het kruis om er de geschreven namen van de kinderen één voor één in te leggen.
De groep van biddende vaders heeft op dit moment 6 deelnemers en komt ’s avonds bijeen op een telkens wisselende dag, wanneer de meesten kunnen; ook de plaats is wisselend.
Contactpersoon: Ger Schmeits, tel. 361 10 35 (na werktijd).
Ook de groep van biddende moeders heeft nu 6 leden; deze komt elke maandagmorgen van half 11 tot 12 uur samen op het adres Stategaard 43. Contactpersoon: Marianne Schmeits, tel. 361 10 35.
“Mothers Prayers” ontstond in 1995 in Engeland en is inmiddels in meer dan 70 landen verspreid. “Fathers Prayers” is naar het voorbeeld van “Mothers Prayers” opgericht, dus later ontstaan en is eveneens in vele landen actief.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007