Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 28 t/m 35   4 juli - 28 augustus 2015
ZONDAG 5 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Leo Horsch
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

   
ZONDAG 12 juli   -   Vijftiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 19 juli   -   Zestiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen v.d. familie
   
ZONDAG 26 juli   -   Zeventiende zondag door het jaar  
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 2 augustus    -   Achttiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 9 augustus    -   Negentiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis
   
ZONDAG 16 augustus    -   Twintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen v.d. familie en voor de overl. ouders Ummels-Nelissen
   
ZONDAG 23 augustus    -   Eenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 28 t/m 35   4 juli - 28 augustus 2015
Attentie
- In de maanden juli en augustus zijn er in Heer geen Missen op zaterdagavond, m.u.v. 15 augustus.
- Op donderdag 9 juli begint de H. Mis in Heer niet om 19.00u, maar om 9.00u!

ZONDAG 5 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Solange Frissen, voor Marieke Heuts-Jorissen, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 12 juli   -   Vijftiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx, voor Math Gulikers en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZONDAG 19 juli   -   Zestiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Schreurs-Muijtjens, voor Fiena Ritterbex-Klee (offg) en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 26 juli   -   Zeventiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Jos Willems, als jaardienst voor de echtl. Welzen-Walraven, als 4e jaardienst voor Henk Budy en voor Ron Budy
   
ZONDAG 2 augustus   -   Achttiende zondag door het jaar   
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 9 augustus   -   Negentiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 15 augustus   -   Maria ten Hemelopneming   
17.45 uur H. Mis met zang van het Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: als jaardienst voor Klaös en Lien Lahoye-Goessens, voor Jacques Lahoye, voor Rinie Klinckhamers, voor Martha van Waardenburg-Carli (offg), voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en voor de echtl. Albertz-Dirix
Tijdens de viering zal de Kroedwusj worden gezegend
   
ZONDAG 16 augustus   -   Twintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Beckers-Breuls, voor Annie Raets-Thehu, voor Fiena Ritterbex-Klee (offg) en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 23 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 6 juli, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad (opvolger v.h. kerkbestuur).
- Zaterdag 8 augustus, 20.00u Kerk Heer, orgelconcert door Jo Louppen. 

Overleden
- 9 juni, Jos Willems, 80 jaar.
- 13 juni, Ida Frèrejean-Koch, 74 jaar.
Mogen zij zijn binnen gegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt

Op zondag 7 juni werd in Heer gedoopt:
- Tessa Louisa.
Moge zij opgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007