Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 28 & 29   7 - 20 juli 2012
ZONDAG 8 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Riny van Beek en uit dankbaardheid voor een gezin
 
ZONDAG 15 juli   -   Vijftiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 28 & 29   7 - 20 juli 2012
ZATERDAG 7 juli
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Annie Janssen-v.d. Bosch en voor Harry Vrancken (offg)
   
ZONDAG 8 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
09.00 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx en voor de echtl. Welzen-Walraven


MAANDAG 9 juli   -   HH. Martelaren van Gorcum
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 10 juli 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 11 juli   -   H. Benedictus, abt, patroon van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot Godsvertrouwen
   
DONDERDAG 12 juli  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid
   
VRIJDAG 13 juli   -   H. Henricus
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Jef Nix (offg), voor Gusta Ringhs (offg), voor Albert Ringhs en voor de bekering van een gezin
Aansluitend biechtgelegenheid

20.15 uur Orgelconcert door Tjeu Zeijen
   
ZATERDAG 14 juli   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Annie Janssen-v.d. Bosch (offg)
   
ZONDAG 15 juli   -  Vijftiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Trudy en Hans Bollema
Intenties: als jaardienst voor Ed Schiepers, voor Hub en Roos Dassen-Austen (offg), voor Martin Nix (offg), en voor echtl. Severeijns-Jacobs
   
MAANDAG 16 juli   -   H. Maagd Maria van de berg Karmel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en tot intentie van H. Bernadette
   
DINSDAG 17 juli  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Pierre en Tilla Thehu-Claessens (offg)

 
WOENSDAG 18 juli  
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Gusta Ringhs (offg) en voor overl. ouders Douven-Wimmers
   
DONDERDAG 19 juli  
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 20 juli   -   H. Apollinaris, bisschop en martelaar
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en voor de bekering van een gezin
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Vrijdag 13 juli, 20.15u kerk Heer, Orgelconcert door Tjeu Zeijen.
- Zaterdag 14 juli, 17.15 kerk Heer en tuin kapelanie, barbecue misdienaars.

OVERLEDEN

- 19 juni, Anna Weekers-Meesters, 88 jaar, Hunnenweg 35.
- 23 juni, Pierre Meertens, 81 jaar, La Valence.
- 23 juni, Michel Narinx, 67 jaar, Moesdaal 10.
Mogen zij nu rusten in Gods eeuwige vrede en liefde.

PAROCHIEBEDEVAART ISRAEL

Van 9 t/m 18 april 2013 is het mogelijk deel te nemen aan een parochiebedevaart naar Israel. Tijdens deze rondreis worden het midden en het noorden van het H. Land bezocht. We bezoeken de heilige plaatsen in Galilea en het Dode Zee-gebied. Als u interesse hebt, kunt u contact opnemen met het parochiebureau, tel. 043-3610028, e-mail: parochiebureau@heerdeheeg.nl.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007