Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 28 & 29   10 - 23 juli 2010
ZATERDAG 10 juli
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis

 
ZONDAG 11 juli   -   Vijftiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: Goede en barmhartige God, wij danken U voor de veilige terugkeer van onze parochiaan Lud, uit het missiegebied Uruzgan. Ook danken wij de H.Moeder van God, glorierijke en gezegende Maagd Sterre der Zee, voor de bescherming die hij heeft genoten en voor de verhoring van het gebed van allen voor zijn behouden terugkeer. Dat de heiligen Jacobus de Meerdere en Ignatius van Loyola, patroonheiligen van de soldaten, over zijn collega's op missie blijven waken.
   
ZATERDAG 17 juli   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Leon Gerets
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 18 juli   -   Zestiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Bèr Goessen en overleden familie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 28 & 29   10 - 23 juli 2010
ZATERDAG 10 juli
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor echtel. Ubags-Loyson, voor Bertine Magermans-Ackermans (offg), Henk Perée (offg), Hein Spauwen (offg), Chrit Wilders (offg), Jan Bijkerk (offg), Pierre Schurgers (offg), Frans Lebesque en Mia Lebesque-Crousen (offg)
   
ZONDAG 11 juli   -   Vijftiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Giel Baguette, als 6e jaardienst voor Martin Nix en voor echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 12 juli  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie en  voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 13 juli   -   H.Henricus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Annie Beckers-Braken, Albert Ringhs en voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 14 juli   -   H.Camillus de Lellis, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 15 juli   -   H.Bonaventura, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor mevr. Severeijns-Jacobs (vanwege verjaardag)
   
VRIJDAG 16 juli   -   H.Maagd Maria van de berg Karmel
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. de H.Antonius
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 17 juli   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Mia Hover-Zwarts en als jaardienst voor echtel. Schreurs-Muijtjens
   
ZONDAG 18 juli   -  Zestiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Ed. Schiepers, voor Annie Schiepers-Casterman, voor Gerard v.Gerwen, Pierre Hofman (offg) en voor Guus Lemmens en overl. ouders
   
MAANDAG 19 juli  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 20 juli   -   H.Apollinaris, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de jeugd, dat zij  het geloof mag leren kennen en waarderen
   
WOENSDAG 21 juli   -    H.Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Ummels-Mennens en t.e.v. de H. Josefa Escriva
   
DONDERDAG 22 juli   -   H.Maria Magdalena
18.40 uur Rozenhoedj
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Helena Barbara Ummels-Mennens
   
VRIJDAG 23 juli   -   H.Birgitta, kloosterlinge, medepatrones van Europa
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Rompelberg (offg)
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Dinsdag 13 juli, 19.30 uur, pastorie: bijeenkomst Stichting Restauratie St. Petrus' Banden.
Zaterdag 17 juli, 20.30 uur, orgelconcert St. Patrus' Bandenkerk. Organist: Bart Rondijns.

GEDOOPT
4 Juli jl. werden in Heer door het H.Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap Milan Huntjens, Mandelborg 5A en Ives Habets Stategaard 5.
Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat!

OVERLEDEN

21 juni, Chris Heuts, 98 jaar, De Zeven Bronnen.
24 juni, Elisabeth Coninx-Walraven, 92 jaar, O.Molenweg 13.
24 juni. Paula Dassen-Wijnands,, 66 jaar, Kasteel Oostplein 6.
29 juni, Mia Tillie-Willems, 84 jaar, Veldstraat 20D01.
30 juni, John Essers, 75 jaar, Weth.v.Caldenborghlaan 11.
Mogen zij bevrijd van alle lasten nu genieten van het eeuwige leven.

GESLAAGD PAROCHIEFEEST

Zondag 27 juni hebben wij in en bij gemeenschapshuis Aen de Wan een mooi parochiefeest kunnen vieren. Het hoogfeest van St. Petrus en Paulus (eigenlijk 29 juni) is voor onze parochie natuurlijk altijd een bijzondere dag geweest, maar de Stichting Restauratie heeft er nog iets extra’s van weten te maken ten behoeve van het schilderwerk van onze kerk. En dat was mogelijk dankzij de medewerking van velen.
Meerdere mensen heb ik horen zeggen : “Voor herhaling vatbaar”. En dat zie ik ook zo. Alleen al de eucharistieviering kreeg een bijzondere dimensie omdat zij buiten gevierd kon worden; nog wel aan een altaar dat kunstig en met veel zorg door onze scouting was opgebouwd.
Dank aan allen die zich voor deze eerste Petrus Bandendag hebben ingezet !
Pastoor P. Horsch

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007