Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 28 & 29   5 - 18 juli 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 5 juli  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski en uit dankbaarheid t.g.v. een 40-jarig huwelijk
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 12 juli  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor ouders Geelen-Schreurs en Smeets-v.d.Boorn
   
ZONDAG 13 juli   -   Vijftiende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
13.00 uur Poolse H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 28 & 29   5 - 18 juli 2008
ZATERDAG 5 juli
11.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Frederic Louis en Joyce Hendrikx
14.00 uur Uitvaartdienst voor mevr. Lieske Meesters-Severeyns
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Hub Erckens
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 juli   -   Veertiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Martin Nix, als jaardienst voor echtel Brands-Budy en zoon Pieter-Mathijs, voor Hendrik Wolters (offg), Lies Jorissen-Essers (offg), Pierre Schurgers, echtel. An en Harrie Schurgers-Rompelberg, voor Pie Rompelberg en Wim Oehlen en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 7 juli  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 1e jaardienst voor Maus Pirson-Ter Linde, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor Maria Retrae-Janssen (offg)
   
DINSDAG 8 juli  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Anna Jacobs-Knubben (offg), Pie Vranken (offg) en voor Lies Lahoye en overl. familie
   
WOENSDAG 9 juli   -   HH.Martelaren van Gorcum
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 10 juli
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid
   
VRIJDAG 11 juli   -   H.Benedictus, abt - Patroon van Europa
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Cato Toorens-Ackermans en Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 12 juli  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Trees Ubags-Loyson, als jaardienst voor Nico Ubags en als jaardienst voor Pieter Coninx
   
ZONDAG 13 juli   -   Vijftiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Pie Vranken, als 1e jaardienst voor Ed Schiepers, als 1e jaardienst voor Lambèr Kersemeeckers, voor Annie Beckers-Braken, uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag en voor de zieken van de parochie
   
MAANDAG 14 juli   -   H.Camillus de Lellis, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Albrert Ringhs en echtel. Welzen-Walraven
   
DINSDAG 15 juli   -   H.Bonaventura, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Clara Gulikers-Smeets, voor Lena Severeijns-Jacobs en voor ouders Jacobs-Moors
   
WOENSDAG 16 juli   -   H.Maagd Maria van de berg Karmel
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg), Clara Gulikers-Smeets en fam. Sistermans-Smeets
   
DONDERDAG 17 juli  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Leo Horsch
   
VRIJDAG 18 juli  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin en Pie Vranken (offg)
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
17 juni: John van Gastel, 63 jaar, Onder de Kerk 30, uitvaartdienst Heer 21 juni.
25 juni: Catharina Muijtjens-Wijnands, 97 jaar, “La Valence”, uitvaartdienst Heer 28 juni.
25 juni: Agnes Quaden-Radschilder, 86 jaar,Providentia, uitvaartdienst Heer 30 juni.
Mogen zij de hemelse vreugden zijn binnengegaan.

ORGELCONCERT
Op vrijdag 11 juli om 20.15 uur, zal in de St. Petrus’ Bandenkerk te Heer een orgelconcert worden gegeven door Arno Kerkhof, met zang van Bianca Lenssen.

TOEDIENING H. VORMSEL EN 1E H.COMMUNIE
Zaterdagavond 13 december a.s. zal in de parochiekerk te Heer het H.Vormsel worden toegdiend aan kinderen uit de parochies Heer en De Heeg.
Zondag 3 mei 2009 zullen kinderen in de parochiekerk te Heer hun 1e H.Communie kunnen ontvangen en op donderdag 21 (Hemelvaartsdag) en zondag 24 mei 2009, kinderen in de parochiekerk De Heeg.
Ouders van kinderen die geen onderwijs volgen op de RK-basisscholen in Heer en De Heeg, die wensen dat hun kinderen dit jaar worden gevormd, of komend jaar hun 1e H.Communie willen ontvangen, kunnen zich voor informatie wenden tot het parochiebureau pastorie Oude Kerkstraat 10, op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30-12.00 uur.
(telefoon 361 00 28)
Opgemerkt wordt dat in verband met de noodzakelijke voorbereiding van de kinderen, niet te lang kan worden gewacht met de aanmelding van kinderen.

ALPHA-CURSUS
25 september a.s. zullen wij op de donderdagavonden met een zogenaamde alpha-cursus starten.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven over de kern van het christelijk geloof.
Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Onder de kerk van De Heeg-Maastricht, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis De Boeckel.
Kosten: vrije gave.
Aanmelden: Parochiebureau Heer, tel. (043) 3610028

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007