Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 27 t/m 36   1 juli - 2 september 2018
ZONDAG 1 juli   -   Dertiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als zeswekendienst voor Wies Demmers
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 8 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 15 juli   -   Vijftiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 22 juli   -   Zestiende zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Bèr Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 29 juli   -   Zeventiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 5 augustus   -   Achttiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 12 augustus   -   Negentiende zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 19 augustus   -   Twintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 26 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 2 september   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 27 t/m 36   1 juli - 2 september 2018
ZONDAG 1 juli   -   Dertiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Solange Frissen, als 1e jaardienst voor Nelly Houben-Puts, voor Pie Boers, voor Stan Lubsina, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor Thijs en Bertien Vranken-Wijnands en overl. familie en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 8 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Léon Heuts, als jaardienst voor Pieter Coninx en voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 15 juli   -   Vijftiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZONDAG 22 juli   -   Zestiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Willy Heuts, als jaardienst voor Helena Barbara Ummels-Mennens en voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman


ZONDAG 29 juli   -   Zeventiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZONDAG 5 augustus   -   Achttiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Léon Heuts, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 12 augustus   -   Negentiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Teun v.d. Beeten en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
WOENSDAG 15 augustus   -   Maria Tenhemelopneming
19.00 uur H. Mis met zang van het Dameskoor
Intenties: voor Rini Klinckhamers, voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor de overl. ouders Kok-Rietveld en voor de overl. ouders Alken-Piters en dochter Mary en zwager
Tijdens de viering zal de Kroedwusj worden gezegend


ZONDAG 19 augustus   -   Twintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Beckers-Breuls, als jaardienst voor Adolph Becker, Josefina Becker-Hanssen en Virginie Becker-Hoeberechts, voor Pie Boers en voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 26 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overl. ouders Houben-Essers
   
ZONDAG 2 september   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Léon Heuts, voor Pie Boers, voor de echtl. Piters-Habets, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 9 juli, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad.
 
Overleden

- 1 juni, Willy Heuts, 87 jaar
Moge hij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007