Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 27 t/m 36   2 juli - 3 september 2017
ZONDAG 2 juli   -   Dertiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Leo Horsch
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 9 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
11.35 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 16 juli   -   Vijftiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Piet Kox, als jaardienst voor Piet van Gellekom en voor diaken Ber Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 23 juli   -   Zestiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 30 juli   -   Zeventiende zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met samenzang
Intenties: uit dankbaarheid aan moeder Maria
   
ZONDAG 6 augustus   -   Achttiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 13 augustus   -   Negentiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 20 augustus   -   Twintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 27 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 3 september   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 27 t/m 36   2 juli - 3 september 2017
ZONDAG 2 juli   -   HH. Petrus & Paulus
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Jack Hoofs, als jaardienst voor Solange Frissen, als jaardienst voor Jan Budé en Maria Prevaes, voor Mia Klijs-Aerts, voor Bertien Lardenoye, Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor Thijs Vranken en de overledenen v.d. fam. Vranken-Wijnands, voor de overledenen v.d. parochie en voor Gods zegen voor een goede gezondheid
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 9 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx, voor de echtl. Welzen-Walraven, voor Tonny Thomissen, Fien Kerckhoffs-Coninx en Elly Pasmans-van Beek (namens de vriendengroep) en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 16 juli   -   Vijftiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Francien van Domburg en als jaardienst voor de echtl. Schreurs-Muijtjens
   
ZONDAG 23 juli   -   Zestiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Helena Barbara Ummels-Mennens, voor Francien van Domburg en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 30 juli   -   Zeventiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Mia Ruijters en als jaardienst voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZONDAG 6 augustus   -   Achttiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Mia Klijs-Aerts, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman, voor de overledenen v.d. parochie en voor Gods zegen voor een goede gezondheid
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 13 augustus   -   Negentiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor als jaardienst voor Teun v.d. Beeten, als jaardienst voor Klaös en Lien Lahoye-Goessens en Jacques Lahoye, voor de echtl. Welzen-Walraven, voor de overl. ouders Jacobs-Moors en dochter Lena en voor Wim Bronckers
   
DINSDAG 15 augustus   -   Maria ten Hemelopneming
19.00 uur H. Mis met zang van het Dameskoor
Intenties: voor Annie Raets-Thehu, voor Rini Klinckhamers, voor Elly Pasmans-van Beek, voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor de overl. ouders Kok-Rietveld en voor de overl. ouders Alken-Piters en dochter Mary
Tijdens de viering zal de Kroedwusj worden gezegend
   
ZONDAG 20 augustus   -   Twintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de overl. echtl. Houben-Essers, als jaardienst voor de overl. ouders Beckers-Breuls, voor de echtl. Welzen-Walraven en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 27 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: t.e.v. Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee
   
ZONDAG 3 september   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Mia  Klijs-Aerts, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Thijssen-van Hooren, voor de overl. echtl. Piters-Habets, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman, voor de overledenen v.d. parochie en voor Gods zegen voor een goede gezondheid
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 10 juli, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Maandag 17 juli, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad.
- Maandag 28 augustus, 20.00u Pastorie, vergadering Federatiebestuur.

Overleden
- 24 mei, Francien van Domburg, 100 jaar.
Moge zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt
Op vrijdag 9 juni werd in De Heeg gedoopt: Rayshalino Hermans.
Mogen zij opgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familie proficiat.

Vormelingen
Op zondag 11 juni ontvingen in Heer het H. Vormsel:
Luca Herren, Daphne Bos, Myrthe van Wieringen, Naomi Baniak, Bitt Habets, Milan Bastin, Giorgo Giera, Adam Remmers, Jordy Gilissen, Danisha Gilissen, Mariska Gilissen, Winand Janssen, Giles Weijzen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007