Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 27 t/m 36   2 juli - 4 september 2016
ZONDAG 3 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 10 juli   -   Vijftiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Leo Horsch en uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag
   
ZONDAG 17 juli   -   Zestiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 24 juli   -   Zeventiende zondag door het jaar
11.15 uur Mis met samenzang
   
ZONDAG 31 juli   -   Achttiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 7 augustus   -   Negentiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 14 augustus   -   Twintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
   
ZATERDAG 20 augustus
13.00 uur Huwelijksmis van Stefan Konings en Iris van den Bosch
   
ZONDAG 21 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 28 augustus   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur Mis met samenzang
   
ZONDAG 4 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 27 t/m 36   2 juli - 4 september 2016
Attentie
- Van 25 juli t/m 4 september zijn er in vanwege de vakantieperiode geen Missen op zaterdagavond.

ZATERDAG 2 juli   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jan Budé en Maria Prevaes en voor Thijs Vranken en overledenen v.d. familie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 3 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor An Boer-Boosten (offg), voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 9 juli   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx
   
ZONDAG 10 juli   -   Vijftiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Jeanne Sistermans-Smeets, voor Tiny Smeets-Dassen (offg) en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 16 juli   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Schreurs-Muijtjens
   
ZONDAG 17 juli   -   Zestiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 23 juli   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: t.e.v. de H. Jeanne d’Arc
   
ZONDAG 24 juli   -   Zeventiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter en voor Leny Du Château de Slins-Bleeser
   
ZONDAG 31 juli   -   Achttiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Welzen-Walraven, voor Hans Wetzels en zoon Ronald Wetzels en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 7 augustus   -   Negentiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor An Boer-Boosten, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 14 augustus   -   Twintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Klaös en Lien Lahoye-Goessens en Jacques Lahoye, voor de echtl. Welzen-Walraven, voor Hans Wetzels en zoon Ronald Wetzels en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
MAANDAG 15 augustus   -   Marie ten Hemelopneming
19.00 uur H. Mis met zang van het Dameskoor
Intenties: als jaardienst voor Rinie Klinckhamers, voor de overl. ouders Kok-Rietveld, voor de overl. ouders Alken-Piters en dochter Mary, voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert.
Tijdens de viering zal de Kroedwusj worden gezegend
   
ZONDAG 21 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Houben-Essers en als jaardienst voor de overl. ouders Beckers-Breuls
   
ZONDAG 28 augustus   -   Tweeëntwingiste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 4 september   -   Drieëntwingiste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor An Boer-Boosten, voor Fien Kerckhoffs-Coninx, voor de echtl. Piters-Habets, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 4 juli, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad (voorheen kerkbestuur).
- Maandag 18 juli, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.

Gedoopt

- Op zondag 12 juni in Heer: Jayley Rhee.
- Op zondag 26 juni in Heer: Lauren de Liège.
Mogen zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007