Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 27 t/m 35   28 juni - 29 augustus 2014
ZONDAG 29 juni   -   HH. Petrus en Paulus
11.15 uur H.Mis met samenzang


ZONDAG 6 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 13 juli   -   Vijftiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 20 juli   -   Zestiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Wumke Muijtjens en voor diaken Ber Goessen en de overledenen v.d. familie
   
ZONDAG 27 juli   -   Zeventiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang


ZONDAG 3 augustus   -   Achttiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 10 augustus   -   Negentiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen
   
ZONDAG 17 augustus   -   Twintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 24 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 27 t/m 35   28 juni - 29 augustus 2014
ATTENTIE
Op donderdag 3 juli is er geen H. Mis.

ZATERDAG 28 juni 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Liesbeth Frijns-Fievez, als jaardienst voor Ronald Wetzels, voor Annie Raets-Thehu (offg) en voor Hans Herren (offg)
   
ZONDAG 29 juni   -   H.H. Petrus & Paulus
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Solange Frissen, als 4e jaardienst voor John Essers, voor echtl. Thehu-Claessens, voor Gerard van Kerkhof (offg) en voor Leo Horsch (vanwege verjaardag)
 
ZATERDAG 5 juli   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor echtl. Prikken-Vranken, als jaardienst voor Thijs Vranken, ouders Vranken-Lamkin en zoon, voor Theo van de Berg en voor Karel Hounjet (offg)
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jef Nix, voor overl. ouders Weekers-Meesters en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 12 juli   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx, voor Annie Raets-Thehu (offg) en voor Lies van Geleen-Musters (offg)
   
ZONDAG 13 juli   -   Vijftiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Gerard van Kerkhof (offg) en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 19 juli  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Schreurs-Muijtjens en voor Lenie Hendrix-Slangen (offg)
   
ZONDAG 20 juli   -   Zestiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Marij Augustin-Horssels (offg)
   
ZATERDAG 26 juli 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 3e jaardienst voor Henk Budy, voor Ron Budy (offg) en voor Annie Raets-Thehu (offg)
   
ZONDAG 27 juli   -   Zeventiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Welzen-Walraven, voor Gerard van Kerkhof (offg) en voor de echtl. Weekers-Meesters
 
ZATERDAG 2 augustus   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Wetzels-Thans en voor Karel Hounjet (offg)
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 3 augustus   -   Achttiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 9 augustus   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Klaös en Lien Lahoye-Goessens en Jacques Lahoye, voor Annie Raets-Thehu (offg) en voor Lies van Geleen-Musters (offg)
   
ZONDAG 10 augustus   -   Negentiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Gerard van Kerkhof (offg)
   
ZATERDAG 16 augustus   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 17 augustus   -   Twintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Beckers-Breuls en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 23 augustus  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Lenie Hendrix-Slangen (offg) en voor Annie Raets-Thehu (offg)
   
ZONDAG 24 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Gerard van Kerkhof (offg) en voor Marij Augustin-Horssels (offg)

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Weekagenda
- Vrijdag 11 juli 13.30u, huwelijk Esther Habets en Roy de Vrede.
- Zaterdag 19 juli 20.15u, concert met orgel en zang door Arno Kerkhof en Bianca Lenssen.

Overleden
- 22 mei, Liesbeth Frijns-Fievez, 71 jaar, Rijksweg 3a Cadier en Keer.
- 8 juni, Wumke Muijtjens, 57 jaar, Manshaag 67b.
Mogen zij binnen gaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt
In Heer werden gedoopt:
Milan Heijenrath, Luuk Bols en Evi van Sint Fiet.
In De Heeg werden gedoopt:
Nigel Winckens en Hailey Brouns
Mogen zij opgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

Stage

Onze priesterstagiair Slaven Brajkovic zal binnenkort zijn stage in onze parochies afronden. Onze nieuwe stagiair is Cesar Cortes Oviedo uit Honduras, hij zal stage lopen van 25 juni tot 9 juli en verder tijdens het volgend studiejaar.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007