Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 27 & 28   29 juni - 12 juli 2013
ZONDAG 30 juni   -   Dertiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang


ZONDAG 7 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Tonnie Dizy
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 27 & 28   29 juni - 12 juli 2013
ZATERDAG 29 juni
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pierre Widdershoven, als jaardiens voor overl. ouders Ubachs-Essers en zoon Victor en voor de echtl. Thehu-Claessens
   
ZONDAG 30 juni   -   HH. Petrus en Paulus
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als 3e jaardienst voor John Essers, als jaardienst voor Jacques Quaden, als jaardienst voor Solange Frissen, voor Leo Horsch en voor Sjra Munnichs (offg)


MAANDAG 1 juli   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
 
DINSDAG 2 juli 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jan Budé en Maria Prevaes en voor de priesterzielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 3 juli   -   H. Tomas, apostel
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. de H. Antonius
   
DONDERDAG 4 juli   -   H. Elisabeth van Portugal
In de ochtenduren wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de jeugd, dat zij het geloof mag leren kennen en waarderen

 
VRIJDAG 5 juli   -   H. Antonius Maria Zacharia, priester
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje met zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. H. Hart, voor de overl. van de fam. Hanssen-Ernst, voor José Claessens-Stroom, voor Annie Krutzen-Damen (offg), voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 6 juli 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Thijs Vranken, als jaardienst voor Elisabeth en Christiaan Coninx-Walraven en dochter Ineke, voor Wim Janssen (offg) en voor Elly Retra-Urlings
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 7 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Jef Nix, als jaardienst voor Pieter Coninx, voor José Claessens-Stroom en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 
MAANDAG 8 juli   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Huub en Francine Hacking
   
DINSDAG 9 juli    -   HH. Martelaren van Gorcum
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur

 
WOENSDAG 10 juli  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
DONDERDAG 11 juli   -   H. Benedictus, abt, patroon van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot Godsvertrouwen
   
VRIJDAG 12 juli  
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Alfons en Maria Hacking
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 16 juni werd in De Heeg gedoopt:
- Tessa van Kan, Smissenhaag 74.
Moge zij uitgroeien tot een trouw christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

OVERLEDEN
- 13 juni, Marlies Mennen-Hermse, 76 jaar, Dorpstraat 50B.
- 16 juni, Nettie van Hulten-Verjans, 87 jaar, Hospice Trajectum.
Dat zij de eeuwige vreugde mogen binnengaan.

WEEKAGENDA

- Donderdag 4 juli, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Maandag 8 juli, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.

ZIEKENHUIS (1)
Bezoek

Het beleid van het AZM ten aanzien van ziekenhuisbezoek vanuit de parochie is veranderd. Tot voor kort stelde de Dienst Geestelijke Verzorging een namenlijst beschikbaar van parochianen die in het ziekenhuis van Maastricht waren opgenomen. Voortaan zal echter iemand van de afdeling waar de zieke verblijft dit telefonisch aan de parochie doorgeven als de patient dit wenst. Na verwachting zal dit in feite weinig gebeuren. Daarom raden wij u dringend aan om zelf aan de parochie door te laten geven wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen en graag bezoek namens de parochie ontvangt.

ZIEKENHUIS (2)
Bediening

Als we zeggen dat iemand door een priester wordt bediend, bedoelen wij dat die persoon het Sacrament van de Zieken ontvangt, de Ziekenzalving. Vroeger werd gezegd: "Het laatste Oliesel". Personeel van de Dienst Geestelijke Verzorging heeft nogal eens de neiging om een zogenaamde ziekelzalving toe te dienen, waarbij de indruk wordt gewekt dat de zieke het Sacrament van de Zieken ontvangt. Dit Sacrament kan echter alleen door een priester worden toegediend, maar het AZM heeft geen priesters in dienst en bovendien zijn de meeste medewerkers van deze Dienst niet eens Katholiek. En dus is het zeer raadzaam om voor de Ziekenzalving contact op te nemen met het parochiebureau, de pastoor of een van de kapelaans.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007