Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 27 & 28   27 juni - 10 juli 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 27 juni  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met zang jongeren
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 28 juni   -   Dertiende Zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis
Intenties: voor Bèr Goessen
   
ZATERDAG 4 juli   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van het kerkgebouw
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 5 juli   -   Veertiende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Bèr Goessen
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 27 & 28   27 juni - 10 juli 2009
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
ZATERDAG 27 juni
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor overl. echtel. Heuts-Hameleers en Willems-Hameleers, als jaardienst voor Pierre Widdershoven, voor John van Gastel (offg), Jean Blom (offg), Lena Severeijns-Jacobs, Ger Janssen, Marieke van Es-Kerckhoffs (offg) en voor Jan van Zoeren (offg)
   
ZONDAG 28 juni   -   Hoogfeest van de parochie, HH.Petrus en Paulus
09.45 uur Hoogmis met zang Kon.St.Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Bertine Magermans-Ackermans, als zeswekendienst voor Pierre Smeets, als jaardienst voor overl. ouders Piters-Daniels, als 1e jaardienst voor Tonnie Gorissen, als 1e jaardienst voor Lieske Meesters-Severeijns, als jaardienst voor overledenen van de fam. Maas-Kuypers, als jaardienst voor Solange Frissen, als jaardienst voor ouders Ubachs-Essers en zoon Victor, voor Lei Gulikers (offg), Jean Thans en echtel. Heuts-Willems
   
MAANDAG 29 juni   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 30 juni   -   HH.Eerste martelaren van de Kerk van Rome
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jacques Quaden en voor overl. ouders Frijnts- van Gastel
   
WOENSDAG 1 juli   
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 2 juli   
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jan Budé en Maria Prevaes en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 3 juli   -   H.Tomas, apostel - Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor, Chrit v.d.Akker (offg), voor Bertien Vrancken-Wijnands en overledenen van fam. Vrancken-Wijnands, voor Anna Essers- van Kesteren (offg), voor de zielen in het vagevuur, voor de overledenen van een familie en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 4 juli   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Fieke Aarts-Herben en voor Jean Thans
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 5 juli  -  Veertiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Leo Horsch, Leon Vranken (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van het kerkgebouw
   
MAANDAG 6 juli   -   H.Maria Goretti, maagd en martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 7 juli   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Brands-Budy en zoon Pieter-Mathijs
   
WOENSDAG 8 juli   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Jean Blom (offg) en voor Lies Lahoy en overl. familie
   
DONDERDAG 9 juli   -   HH.Martelaren van Gorcum
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: ter ere van de H.Antonius
   
VRIJDAG 10 juli   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Schuffelers-Nelissen (offg), Jef Dirix (offg) en Chrit v.d.Akker (offg). en voor de zieken in de familie
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 14 juni te Heer: Sven Rijswijk, Slackegaard 89 en Jesse van Dijk, A.v.Scharnlaan 5P.
Zondag 21 juni te De Heeg: Levy Storms, Reijershaag 17 en Jaya-Lynn Nguyen Hogeweg 6 Gronsveld
Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat!

OVERLEDEN
8 juni, Nick Ramaekers, 23 jaar, Varensdaal 2, uitvaart De Heeg 13 juni.
17 juni, Jef Rompelberg, 84 jaar, Auwerhofstraat 1, uitvaart Heer 22 juni.
Mogen zij de eeuwige vreugde zijn binnengegaan.

WEEKAGENDA

Zaterdag 27 juni, 10.00-11.30 uur, kerk De Heeg: gezinsmisclub.
Maandag 29 juni, 20.00 uur, kapelanie: bijeenkomst werkgroep Vormsel & Communie.
Dinsdag 7 juli, 20.00 uur, pastorie: korenberaad.
Vrijdag 10 juli, 16.30 uur, pastorie: bijeenkomst Stichting Restauratie St.Petrus’ Banden.
Vrijdag 10 juli, 20.15 uur, kerk Heer: orgelconcert, organist Marcel Verheggen.

COLLECTEN SCHILDERWERK KERKEN
De kerkcollecten voor dit doel brachten in de maand juni op in De Heeg € 103.22
In Heer € 356.74.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007