Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Wegens wijzigingen in de server van ParochieDeHeeg.nl en ParochieHeer.nl kan het zijn dat het verzenden van e-mail naar Parochie De Heeg en Parochie Heer enige moeilijkheden ondervindt de komende weken. Onze excuses voor dit ongemak. Eventuele problemen worden zsm. opgelost.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 26   23 - 29 juni 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 23 juni  
17.45 uur Jongerenmis
Intenties: als 6e jaardienst voor Jeremy Wolfs
Na de viering is er gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van kapelaan Martinus
   
ZONDAG 24 juni   -   Hoogfeest van de geboorte van de H.Johannes de Doper
11.15 uur H.Mis tevens Gezinsmis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Na de viering is er gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van kapelaan Martinus
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 26   23 - 29 juni 2007
ZATERDAG 23 juni 
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Giel Hameleers, als jaardienst voor Sjef Lutgens, voor Jean Huysmans (offg) en voor Lieke en Albert de Ree
   
ZONDAG 24 juni  -   Hoogfeest van de geboorte van de H.Johannes de Doper
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als 1e jaardienst voor Jean Thans, als jaardienst voor echtel. Schurgers-Quaden, voor Maike Gerits-Houben (offg), Hubert Bos (offg), Lieske v.d.Broeck-Mesters (offg), Harie Aarts (offg) en voor de genezing van een ernstig zieke
   
MAANDAG 25 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 26 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Custers-Piters
   
WOENSDAG 27 juni   -   H.Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers en José Penders-Klaassen
   
DONDERDAG 28 juni   -   H.Ireneüs, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor overledenen van de fam. Maas-Kuypers, voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg) en voor echtel. Heuts-Willems
   
VRIJDAG 29 juni  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens en voor Lies Josquin
Het hoogfeest van de HH.Apostelen Petrus en Paulus, patroonsfeest van de parochie, wordt gevierd op zondag 1 juli

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
27 Mei werd in de parochiekerk De Heeg gedoopt Silvano Thiyegesu, wonende te Kerkrade

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007