Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


In de vakantieperiode zal de ParochieAgenda tweewekelijks verschijnen
Vanaf 1 juli t/m 12 september zullen er in De Heeg
geen doordeweekse H.Missen opgedragen worden

Eerdere berichten die spreken over 10 juli vervallen!

Bij de mistijden van de zondagsmis in Heer is een foutje geslopen. Dit is niet 11.45 uur, maar 9.45 uur. Onze excuses hiervoor. Bij onderstaande ParochieAgenda is deze fout hersteld.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 26   24 juni - 7 juli 2006
In de vakantieperiode zal de ParochieAgenda tweewekelijks verschijnen
ZATERDAG 24 juni
17.45 uur Jongerenmis
Intenties: als 5e jaardienst voor Jeremy Wolfs
ZONDAG 25 juni - Twaalfde zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis
DINSDAG 27 juni - H.Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Annie Servais, ter ere van de H.Antonius, uit dankbaarheid
DONDERDAG 29 juni - Hoogfeest van de HH.Petrus en Paulus, apostelen
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Phyl Hamers, voor heilige priesters
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 30 juni - Gedachtenis van de HH.Eerste Martelaren van de Kerk van Rome
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de stervenden

ZATERDAG 1 juli
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 2 juli - Dertiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor


Met ingang van 1 juli zullen er tijdens de vakantieperiode
doordeweeks geen H.Missen worden opgedragen in De Heeg.

 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 26   24 juni - 7 juli 2006
In de vakantieperiode zal de ParochieAgenda tweewekelijks verschijnen
ZATERDAG 24 juni
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor echtel. Schurgers-Quaden, als jaardienst voor Pierre Widdershoven, voor echtel. Konings-Retro, overl. ouders Custers-Piters en voor Corry Corstjens-Sistermans (offg)
ZONDAG 25 juni - Twaalfde zondag door het jaar
8.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als jaardienst voor Marie Louise Magermans-Horssels en voor Leo Aarts (offg)
MAANDAG 26 juni
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers en Pierre Konings (offg)
DINSDAG 27 juni - H.Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius en voor Godfried Willems (offg)
WOENSDAG 28 juni - H.Ireneus, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 1e jaardienst voor Gré Meurs-Lageveen, als jaardienst voor overledenen van de fam. Maas-Kuypers, voor de echtel. Heuts-Willems en voor Bèr Cilissen (offg)
DONDERDAG 29 juni
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens
VRIJDAG 30 juni - HH.Eerste Martelaren van de Kerk van Rome
18.00 uur uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als zeswekendienst voor Eugène Franssen, als jaardienst voor Jacques Quaden, voor overl. ouders Frijnts–van Gastel, Lies Josquin, Netta Willems-Hendrikx, Hay Peters (offg), Tiny Gulikers-Jorissen (offg), Harrie Aarts en voor de bekering van de zondaars
ZATERDAG 1 juli
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Lie Ramaekers-Nicolaes, als jaardienst voor overl. echtel. Heuts-Hameleers en Willems-Hameleers, voor Anny Essers-Haenen (offg), Marie Dirix- van Loo (offg) en voor May Nefkens-Aerts (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
ZONDAG 2 juli - Viering van het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus Patroonsfeest van de parochie
8.30 uur Leesmis
Intenties: voor Bèr Cilissen (offg)
9.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties:
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, als zeswekendienst voor Paul Dejong, als jaardienst voor echtel. Ubachs-Essers en zoon Victor, als jaardienst voor Jan Budé en Maria Prevaes, voor Leo Horsch, Hendrik Wolters (offg), Jef Westenberg (offg), Godfried Willems (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
MAANDAG 3 juli - H.Tomas, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als zeswekendienst voor Sjors ter Linde, voor Bert Retrae, Jef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor Tilla Thehu-Claessens en Sjeng Theunisz, voor de verlaten zielen in het vagevuur en ter ere van de H.Gerardus uit dankbaarheid
DINSDAG 4 juli - H.Elisabeth van Portugal
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
WOENSDAG 5 juli - H.Antonius Maria Zaccaria, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor roepingen tot het priesterschap
DONDERDAG 6 juli - H.Maria Goretti, maagd en martelares
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel Brands-Budy en zoon Pieter-Mathijs
VRIJDAG 7 juli - Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Jeanne Nillesen-Quaden, Lies Josquin, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, overl. echtel. v.d.Boorn-Alberts, Bertien Vrancken-Wijnands en fam. Vrancken-Wijnands, echtel. Heije-Houben en echtel. Cortjens-Souren, overledenen van de fam. Schins-Berden, Anna Bastens-Darding (offg), Paul Penders, Wum Albertz en voor de zielen in het vagevuur

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
In De Heeg:
Alissa Reneerkens, Hogeborg 34.
Ilona Dinjens, 7 Januaristraat 13.
Dani Kerff, Smissenhaag 30.
Chrit Kriechel, Radeborg 2.
In Heer:
Isa Colen, Neutronstraat 15.
Ilai Verstappen, Dorpstraat 127.
Door het H.Doopsel werd hen een plaats gegeven in de gemeenschap van de Kerk van Jezus Christus.
Dopelingen, ouders en familie: proficiat!


DOOPDATUM DE HEEG

De eerstvolgende doopdatum is zondag 17 september a.s.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.


OVERLEDEN

14 juni, de heer Pieter Piters, 67 jaar, De Beente 60C.
Moge hij de rust hebben gevonden bij God, de Heer.


WEEKAGENDA

Zaterdag 24 juni, 10.00 uur, parochiezaaltje De Heeg. Gezinsmisclub.
Maandag 26 juni, 20.00 uur, pastorie: Vergadering kerkbestuur.
Woensdag 5 juli, 20.00 uur, parochiezaaltje De Heeg: Bijeenkomst “Het Gilde”.


VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT

Elke donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Elke zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.


ZUSTER MARIA-ELISABETH

Zuster Maria-Elisabeth beeindigt haar actieve zending als catechist in de parochie De Heeg. Ze gaat gevolg geven aan haar roeping naar een meer contemplatieve weg, als zuster van de Gemeenschap van de Gekruisigde en Verrezen liefde.
Per 1 juli wordt haar eervol ontslag verleend als catechist.
Het pastorale team, het kerkbestuur en de parochianen van De Heeg danken haar voor de wijze waarop zij zich voor de parochie heeft ingezet.
Moge zij met Gods zegen haar roeping volgen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007