Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 26 & 27   23 juni - 6 juli 2012
ZONDAG 24 juni   -   Hoogfeest v.d. Geboorte van H. Johannes de Doper
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Hay Faarts
 
ZONDAG 1 juli   -   Dertiende szondag door het jaa
11.15 uur H.Mis met amenzang
Intenties: voor Hay Faarts en voor Dora Snel Roumans
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 26 & 27   23 juni - 6 juli 2012
ZATERDAG 23 juni
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Pierre Thehu, als jaardienst voor de echtl. Christiaan Coninx en Liesbeth Coninx-Walraven en dochter Ineke en voor Jean Hendrikx (offg)
   
ZONDAG 24 juni   -   Hoogfeest v.d. Geboorte van H. Johannes de Doper
09.00 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Solange Frissen, als jaardienst voor de ouders Dirix-Kools, als jaardienst voor Paula Dassen-Wijnands, voor Johan Wijnands en Marie Wijnands-Brandts, voor Jean Heuts (offg) en voor Mia van Hooren-Stassen (offg)


MAANDAG 25 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en tot intentie van O.L.V. van Lourd19
   
DINSDAG 26 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de jeugd, dat zij het geloof mag leren kennen en waarderen
   
WOENSDAG 27 juni   -   H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Gusta Ringhs (offg) en voor de overl. ouders Douven-Wimmers
   
DONDERDAG 28 juni   -   H. Ireneüs, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor de overledenen van de familie Maas-Kuypers
   
VRIJDAG 29 juni  
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties:als 3e jaardienst voor Nick Ramaekers, voor Jef Nix (offg), voor Harry Vrancken (offg), voor de echtl. Thehu-Claessens en voor de bekering van een gezin
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 30 juni   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jacques Quaden, als jaardienst voor Harrie Aerts en voor Truus Selbach-Bastiaens (offg)
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 juli   -  Hoogfeest van Petrus en Paulus
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als 1e jaardienst voor Jef Nix, als 2e jaardienst voor John Essers, als 10e jaardienst voor Pierre Schurgers, voor An en Harrie Schurgers-Rompelberg, voor Pie Rompelberg, voor Wim Oehlen, voor José Claessens-Stroom, voor Leo Horsch, voor Gusta Ringhs (offg), voor Bertie Soudant-Rademakers, voor overl. ouders Hub en Truus Vincken-Rompelberg en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 2 juli   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en ter intentie van de H. Bernadette
   
DINSDAG 3 juli   -   H. Tomas, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Pierre en Tila Thehu-Claessens (offg) en voor de arme zielen in het vagevuur

 
WOENSDAG 4 juli   -   H. Elisabeth van Portugal
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
DONDERDAG 5 juli   -   H. Antonius Maria Zaccaria, priester
In de ochtenduren wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Brands-Budy en zoon Pieter-Mathijs en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 6 juli   -   H. Maria Goretti, maagd en martelares
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. het H. Hart, voor de overl. van de familie Hanssen-Ernst, voor Jef Nix (offg), voor Gusta Ringhs (offg), voor José Claessens-Stroom, voor de overl. ouders Toorens-Ackerman, voor de overledenen van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 2 juli, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.

OVERLEDEN
- 8 juni, Antoon Dassen, 95 jaar, La Valence.
Dat hij nu bij de Heer het eeuwig geluk mag vinden.

GEDOOPT

In onze parochies zijn gedoopt:
- Lynn Quadvlieg, Pastoor de Weverstraat 4.
- Finley Louisa, Manshaag 52.
- Djim Reinders, Roserije 115f.
- Vanessa Wijnands, Overste Senekalstraat 34.
Dat zij mogen opgroeien tot trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden van harte proficiat.

KLEDINGACTIE

De op zaterdag 12 mei gehouden kledinginzameling voor Sam’s Kledingactie heeft 600 kg aan kleding opgebracht. Dank aan de gevers.

PAROCHIEBEDEVAART ISRAEL

Van 9 t/m 18 april 2013 is het mogelijk deel te nemen aan een parochiebedevaart naar Israel. Tijdens deze rondreis worden het midden en het noorden van het heilig Land bezocht. We bezoeken de heilige plaatsen, Galilea en het Dode Zee-gebied. Als u interesse hebt, kunt u contact opnemen met het parochiebureau, tel. 043-3610028, e-mail: parochiebureau@heerdeheeg.nl.

OPNAME IN ZIEKENHUIS OF ZORGINSTELLING

Vroeger werd aan de parochie doorgegeven wanneer iemand werd opgenomen in het ziekenhuis of in een zorginstelling. Helaas is dat sedert jaren niet meer het geval, waardoor het nogal eens voor komt dat iemand die dat wel op prijs zou stellen toch niet wordt bezocht door de pastoor, de kapelaan, of iemand anders namens de parochie. Om teleurstellingen te voorkomen, is het daarom aan te raden om even aan het parochiebureau door te geven wanneer u, uw man of vrouw of een van uw ouders in het ziekenhuis of elders wordt opgenomen. Overigens kunt u dat ook doen wanneer u iemand kent die langdurig ziek thuis is en bezoek op prijs stelt.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007