Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda niet ontvangen?
E-mails afkomstig van de server waarop de parochiewebsite(s) draaien, worden sinds kort aangemerkt als SPAM. Hierdoor kan het zijn dat u afgelopen weken geen ParochieAgenda hebt ontvangen of deze in uw SPAM-box terecht is gekomen. Helaas hebben wij hier zelf weinig invloed op, maar we proberen dit probleem zo snel mogelijk te laten oplossen. Onze excuses voor het ongemak.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 26 & 27   25 juni - 8 juli 2011
ZATERDAG 25 juni
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.30 uur Neokatechumenaatsmis

 
ZONDAG 26 juni   -   Hoogfeest van Sacramentsdag
11.15 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als zeswekendienst voor Anthony Fermin en voor de arme zielen in het vagevuur
   
ZATERDAG 2 juli
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.30 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 3 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als dankviering voor de Communicanten en voor een zekere intentie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 26 & 27   25 juni - 8 juli 2011
ZATERDAG 25 juni
11.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Etienne Krutzen en Elona Cornelissen
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pierre Widdershoven, als 1e jaardienst voor Elisabeth Coninx-Walraven tevens jaardienst voor Christiaan Coninx en dochter Ineke, jaardienst voor Lieske Meesters-Severeijns, voor Hein Spauwen (offg) en voor Mirese Hermans-Schroders en kinderen Jeroen en Stacey (offg)
   
ZONDAG 26 juni   -   Hoogfeest van Petrus en Paulus, viering patroonsfeest van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor tevens dankviering Communicanten
Intenties: als jaardienst voor John Essers
   
MAANDAG 27 juni   -   H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet Bouvrie
   
DINSDAG 28 juni   -   H. Ireneüs, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor de overledenen van de fam. Maas-Kuypers, voor Ansje van de Bosch-Vissers (offg) en voor Ludo Bastiaens (offg)
   
WOENSDAG 29 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens
   
DONDERDAG 30 juni   -   H.H. Eerste Martelaren van de Kerk van Rome
In de ochtenduren wordt de H. Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jacques Quaden
   
VRIJDAG 1 juli   -   Hoogfeest van het H. Hart van Jezus
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. het H. Hart, voor de overl. v.d. fam. Hanssen-Ernst, voor Willy Custers (offg), José Claessens-Stroom, echtel. Muytjens-Janssen, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 2 juli
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jan Budé en Marie Prevaes, 1e jaardienst voor Mia Tillie Willems en voor de overl. ouders Swakhoven-Kerkhofs
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 3 juli   -  Veertiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Solange Frissen, voor de echtel. Welzen-Walraven en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 4 juli   -   H. Elisabeth van Portugal
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen
   
DINSDAG 5 juli   -   H. Antonius Maria Zaccaria, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ansje van de Bosch-Vissers (offg) en Ludo Bastiaens (offg)
   
WOENSDAG 6  juli   -   H. Maria Goretti, maagd en martelares
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor de echtel. Brands-Budy en zoon Pieter-Mathijs
   
DONDERDAG 7 juli  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie en voor de zieken van een familie
   
VRIJDAG 8 juli
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken v.d. parochie
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

W E E K A G E N D A
maandag 27 juni: 20.00u pastorie: Bijbelgroep I
donderdag 7 juli: 20.00u pastorie: Bijbelgroep I

O V E R L E D E N

4 juni: Mien Maessen-Frissen, 86 jaar, Appelgaard te Margraten
4 juni: Artur Jaron, 30 jaar, Veldwezeltstraat 64
Mogen zij de eeuwige vreugde zijn binnengegaan.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007