Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 26 & 27   26 juni - 9 juli 2010
ZATERDAG 26 juni
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis

 
ZONDAG 27 juni   -   Dertiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZATERDAG 3 juli   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het onderhoud van het kerkgebouw
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 4 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Nick Ramaekers en Lud Lindeman
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het onderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 26 & 27   26 juni - 9 juli 2010
ATTENTIE
Op zondag 27 juni, viering  van de St. Petrus' Bandendag, is er geen Eucharistievering in de parochiekerk. Om 10.30 uur is er vanwege deze viering, een openluchtmis nabij het Gemeenschapshuis "Aen de Wan" aan de Kelvinstraat.

ZATERDAG 26 juni
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Jacques Coenen, als jaardienst voor Pierre Widdershoven, als 2e jaardienst voor Lieske Meesters-Severijns, voor Ronald Wetzels (offg), Trees Heuts-Hendrix (offg), Bert Thans (offg) en Jan Bijkerk (offg)
   
ZONDAG 27 juni   -   Hoogfeest HH.Apostelen Petrus en Paulus - Viering St. Petrus' Bandendag
10.30 uur Openluchtmis terrein Aen de Wan, Kelvinstraat, m.m.v. Kon. Harmonie van Heer en het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Solange Frissen, Lieske Brouwers-Costongs en Chrit Wilders (offg)
Op deze feestdag is er geen H.Mis in de parochiekerk
   
MAANDAG 28 juni   -   H.Ireneüs, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor de overledenen van de fam. Maas-Kuypers en voor Magda Roquet-Bouvrie
   
DINSDAG 29 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessen
   
WOENSDAG 30 juni   -   Gedachtenis v.d. HH. Eerste martelaren van de Kerk van Roma
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als zeswekendienst voor Fien v.Lieshout-Heuts, als jaardienst voor Jacques Quaden en voor Jean Rompelberg (offg)
   
DONDERDAG 1 juli  
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht naar zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 2 juli  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, als jaardienst voor Jan Budé en Maria Prevaes, voor Bertien Vranken-Wijnands en overl. fam. Vranken-Wijnands, voor José Claessens-Stroom, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Willy Custers (offg), voor de overledenen van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 3 juli   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Thea Bronckers-Habets (offg), Ria Swakhoven-Kerkhofs (offg) en Jan Bijkerk (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 4 juli   -  Veertiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Jan Brugel, als jaardienst voor Pieter Coninx, voor Rinus en Roos Stallenberg-Ramaekers, José Claessens-Stroom, diaken Leon Prikken (vanwege verjaardag), August Willemsen (offg) en voor de overledenen v.d.parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 5 juli   -   H.Antonius Maria Zaccaria, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen
   
DINSDAG 6 juli   -   H.Maria Goretti, maagd en martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Brands-Budy en zoon Pieter-Mathijs
   
WOENSDAG 7 juli   
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 8 juli  
18.40 uur Rozenhoedj
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 9 juli   -   HH.Martelaren van Gorcum
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Rompelberg (offg)
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 28 juni, 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.

OVERLEDEN

12 juni, Delicia Tiber-Windrich, 74 jaar, Croonenhoff.
Moge zij nu in de hemel Gods liefde en trouw ervaren.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007