Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 26 & 27   21 juni - 4 juli 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 21 juni  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 7e jaardienst voor Jeremy Wolfs en voor Leon Gerets
   
ZONDAG 22 juni   -   Twaalfde zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis
Intenties: voor Patrick Wysoczanski en uit dankbaarheid t.g.v. een 40-jarig huwelijk
   
ZATERDAG 28 juni  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 29 juni   -   Hoogfeest van de HH.Apostelen Petrus en Paulus
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 26 & 27   21 juni - 4 juli 2008
ZATERDAG 21 juni
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Gerda Houben., als jaardienst voor Horrie Aerts en voor Bèr Coenen (offg)
   
ZONDAG 22 juni   -   Twaalfde Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Marie Louise Magermans-Horssels, voor Catharina van Tiggelen-Claes (offg), Tiny Meertens-van den Bosch (offg) en overl. ouders Jacobs-Moors en Wim Bronckers (offg)
   
MAANDAG 23 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Maria Retrae-Janssen (offg) en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 24 juni   -   Hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes de Doper
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Schurgers-Quaden en voor overl. ouders Custers-Piters
   
WOENSDAG 25 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot godsvertrouwen en geborgenheid
   
DONDERDAG 26 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
VRIJDAG 27 juni   -   H.Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 28 juni  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de overledenen van de fam. Maas-Kuypers, als jaardienst voor overl. echtel. Heuts-Hameleers en Willems-Hameleers, als jaardienst voor Pierre Widdershoven, voor Wim van Wissen (offg), echtel. Heuts-Willems, Lena Severeijns-Jacobs en voor Sjeng en Marieke Frijns-Meyers, zoon John en kleinkind Jeroen
   
ZONDAG 29 juni   -   Hoogfeest van de HH.Petrus en Paulus, apostelen - Patroonsfeest van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor ouders Ubachs-Essers en zoon Victor, voor Leo Horsch, Tony Thomissen (offg), Tilla Thehu-Claessens en Jean Thans (offg)
   
MAANDAG 30 juni   -   HH.Eerste martelaren van de Kerk van Rome
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jacques Quaden en voor overl. ouders Frijnts- van Gastel
   
DINSDAG 1 juli  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 2 juli  
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 1e jaardienst voor Wim Franssen en als jaardienst voor Jan Budé en Maria Prevaes
   
DONDERDAG 3 juli   -   H.Tomas, apostel
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
VRIJDAG 4 juli   -   H.Elisabeth van Portugal - Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, John Baltussen (offg), Bertien Vranken-Wijnands en overledenen van de fam. Vranken-Wijnands, Lies Josquin, Jean Thans en voor de zielen in het vagevuur
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

AANBIDDING H.SACRAMENT en BIECHTGELEGENHEID IN DE HEEG
Met ingang van 21 juni a.s. bestaat in De Heeg de mogelijkheid wekelijks op zaterdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur in stilte het H.Sacrament te aanbidden en te biechten.

GEDOOPT
8 Juni in Heer, Rianne Kostons, Mandelborg 10 en Kelly Moest, Cuyleborg 266.
15 Juni in De Heeg, Dylan van Kan, Smissenhaag 74.
Mogen zij uitgroeien tot blije en trouwe christenen. Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat!

OVERLEDEN
1 Juni, Pie Vranken, 73 jaar, Majellastraat 3, uitvaartdienst Heer 5 juni.
9 juni, Fien van Engelshoven-Dirix, Klein Ryckholt, uitvaartdienst Heer 13 juni
Mogen zij rusten in de eeuwige vrede.

WEEKAGENDA
Op zaterdag 21 juni zullen de leden van de Gezinsmisclub een bezoek brengen aan klooster Opveld, alwaar in de kapel van het klooster een gebedsdienst zal worden gehouden en een en ander zal worden verteld over de congregatie van de zusters en de historie van het klooster.
Verzamelen aan de kerk in De Heeg om 10.00 uur.
Maandag 23 juni, 20.00 uur, pastorie: bijeenkomst bijbelgroep.
Zaterdag 28 juni, 10.00 uur, kapelanie: bijeenkomst misdienaars Heer en De Heeg.
Dinsdag 1 juli, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.
Vrijdag 4 juli, 09.00 uur, pastorie: bijeenkomst Stichting Restauratie St. Petrus’ Banden.

COLLECTE GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUWEN
In Heer bracht deze kerkcollecte in juni op: € 351.22, in De Heeg € 234.20

KLEDINGINZAMELING
Dit voorjaar werd in Heer 650 kg kleding ingezameld. De stichting “Mensen in Nood” dankt de parochianen voor dit mooi resultaat. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar een voedselzekerheidsprogramma in Congo. Binnen dit programma tracht de stichting de ondervoeding van de lokale bevolking structureel te veranderen.

OPENSTELLING MARIAKAPEL
Tijdens de afgelopen meimaand, was de Mariakapel van de kerk in Heer van 08.30 tot 19.00 uur dagelijks opengesteld voor een bezoekje en een gebed tot de H.Maagd. Gebleken is dat van deze openstelling een goed gebruik is gemaakt. Ook de geboden mogelijkheid intenties in te schrijven in het gereedliggend intentieboek, voldeed kennelijk aan een behoefte. Deze intenties werden voorgelezen voorafgaand aan het bidden van het rozenhoedje op vrijdagavond tijdens het aanbiddingsuur. Besloten is de dagelijkse openstelling van de Mariakapel en het inschrijven van persoonlijke intenties tijdens de komende zomermaanden te handhaven. U blijft dus deze zomer welkom in de Mariakapel en de H.Maagd zal uw bezoek en uw gebed tot haar zeker op prijsstellen!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007