Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 25   16 - 22 juni 2007
ZATERDAG 16 juni  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Carla Biesmans-Willems
   
ZONDAG 17 juni   -   Elfde Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Marina Goossens-Bessems en voor Leny Ras
   
DINSDAG 19 juni   -   H.Romualdus, abt
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
   
DONDERDAG 21 juni   -   H.Aloisius Gonzaga, kloosterling
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 22 juni   -   HH. John Fisher, bisschop en Thomas More, martelaren
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 25   16 - 22 juni 2007
ZATERDAG 9 juni 
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Rokx-Idsers, als jaardienst voor Nico Ubaghs, als jaardienst voor ouders Frijns-Janssen en zoon Jean, als jaardienst voor Horrie Aerts, voor Annie Bovens (offg) en voor Fien Kerckhoffs-Coninx
Na deze viering is er gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van kapelaan Martinus Rijs
   
ZONDAG 10 juni  -   Elfde Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Na deze viering is er gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van kapelaan Martinus Rijs
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als jaardienst voor Wies Magermans-Horssels, voor Truia Houben-Essers (offg), Frans Vissers (offg), Liza Janssen-Ritchi (offg), Ger Eggen (offg), Jef Toorens, Jean Lemeer en Virgenie Lemeer-Aussems (offg), Pierre Schurgers, An en Harie Schurgers-Rompelberg, Pie Rompelberg, Wim Oehlen en voor de genezing van een ernstig zieke
Na deze viering is er gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van kapelaan Martinus Rijs
   
MAANDAG 11 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ger Eggen en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 12 juni   -   H. Romualdus, abt
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
WOENSDAG 13 juni  
15.00 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Paul Penders
   
DONDERDAG 14 juni   -   H.Aloisius Gonzaga, kloosterling
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg)
   
VRIJDAG 15 juni   -   HH.John Fisher, bisschop en Thomas More, martelaren
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Wiel Prikken (offg), Lies Josquin en overl. ouders Jacobs-Moors en Wim Bronckers

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 18 juni, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Vrijdag 22 juni, 20.00 uur, pastorie: Vergadering kerkbestuur.

WIJZIGINGEN GEZINSMISCLUB
De laatste Gezinsmisviering in De Heeg zal plaats vinden tijdens de afscheidsviering van kapelaan Martinus, zondag 24 juni a.s.
Hierdoor komen de Gezinsmisvieringen van 17 juni en 1 juli en de Gezinsmisclub van 30 juni te vervallen.

HH.MISSEN OP WEEKDAGEN IN DE HEEG
Vanwege het vertrek van kapelaan Martinus, zullen tot de verwachte komst van een nieuwe kapelaan, met ingang van 25 juni, van maandag tot en met vrijdag geen HH.Missen worden gelezen in de parochiekerk De Heeg.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

PAROCHIEBEDEVAART NAAR ISRAEL
Van dinsdag 25 maart t/m vrijdag 4 april 2008 organiseren wij voor de parochianen van Heer en De Heeg een bedevaartsreis naar Israël, met mooie excursies en goede hotels. Tijdens deze elfdaagse rondreis bezoekt u het midden en noorden van het H.Land. Zo ziet u o.a. het Dode Zeegebied, Jeruzalem en het groene Galilea. U bekijkt de belangrijkste plaatsen in Israël. U ziet met eigen ogen de plaatsen waar Jezus is geboren, wonderen verrichtte, heeft geleden, is gestorven en verrezen. De bakermat van ons geloof dus en van onze beschaving.
Deze reis staat onder leiding van pastoor Horsch en mevr. Marie José Sullot. Heeft u belangstelling dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevr. Sullot, tel. 4090272 (privé) of 3610028, pastorie Heer op maandag, dinsdag en donderdag.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007