Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 25   17 - 23 juni 2006
ZATERDAG 17 juni
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 18 juni - Hoogfeest van het H.Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus (Sacramentsdag)
11.15 uur H.Mis met samenzang
DINSDAG 20 juni
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid ter ere van de H.Antonius
DONDERDAG 22 juni - H.Paulinus van Nola, bisschop
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 23 juni - Hoogfeest van het H.Hart van Jezus
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 25   17 - 23 juni 2006
ZATERDAG 17 juni
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Jo Wijenbergh, als jaardienst voor Harrie Aerts en als jaardienst voor Nico Ubags
ZONDAG 18 juni - Hoogfeest van het H.Sacrament van het Lichaam en Boed van Christus (Sacramentsdag)
8.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
11.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
voor Gré Meurs-Lageveen (offg), Guillaume Beckers (offg), Jef Toorens en Bèr Cilissen (offg)
MAANDAG 19 juni - H.Romualdus, abt
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Rinus Nouse (vanwege buren) en voor overl. ouders Frijnts- van Gastel
DINSDAG 20 juni
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin
WOENSDAG 21 juni - H.Aloisius Gonzaga, kloosterling
15.00 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Berth Nelissen-Quaden
DONDERDAG 22 juni - H.Paulinus van Nola, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Jacobs-Moors en Wim Bronckers
VRIJDAG 23 juni - Hoogfeest van het H.Hart van Jezus
18.00 uur uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Muytjens-Janssen, Lies Josquin en Jeanne Nillesen-Quaden

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 19 juni, 20.00 uur, pastorie: Werkgroep Parochieel Leven.
Dinsdag 20 juni, 16.00 uur, Petrushofje: Misdienaarsbijeenkomst.
Dinsdag 20 juni, 20.00 uur, Aen de Wan: Bijeenkomst Processiecommissie.


VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT

Donderdag 15 en 22 juni, 20.15 uur, Woordvieringen.
Zaterdag 17 en 24 juni, 20.30 uur, Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.


OVERLEDEN

5 Juni, de heer Harry Weerts, 81 jaar, Einsteinstraat 60.
Moge hij nu zijn opgenomen in de hemelse vreugde.


COLLECTE GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUW HEER

De in het Pinksterweekeinde in de kerk van Heer gehouden collecte voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw, bracht € 535.39 op.
Een zeer mooi resultaat! Een hartelijke dank voor de gevers.


MOOIE PINKSTERPROCESSIE

Op zondag 4 juni hebben wij dankzij de medewerking van velen een schitterende sacramentsprocessie kunnen houden. Graag sluit ik mij aan bij het dankwoord van onze processiecommissie in het artikel “Pinksterprocessie in Heer zeer geslaagd”!
Zoals ik tijdens de afsluiting op het kerkplein heb gezegd: Heer heeft iets om trots op te zijn; niet alleen omdat wij in staat zijn zoiets moois te laten zien, maar ook omdat wij – tegen de individualistische stroming van de tijd in – hebben aangetoond dat wij daadwerkelijk bereid en in staat zijn om samen iets te ondernemen.
Ook heb ik gezien dat velen van hun geloof getuigden door te knielen of anderszins hun eerbied te tonen op het moment dat de hemel naderde met het Allerheiligste Sacrament. Beste parochianen, organisatoren en deelnemers bedankt! Zo kunnen wij ook op een positieve manier naar de toekomst kijken.
Pastoor P.Horsch

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007