Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 25 & 26   15 - 28 juni 2013
ZONDAG 16 juni   -   Elfde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang tevens dankviering van de Communicanten
Intenties: voor diaken Ber Goessen


ZONDAG 23 juni   -   Twaalfde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 25 & 26   15 - 28 juni 2013
ATTENTIE
Op donderdag 20 juni is er geen rozenhoedje en geen H. Mis.

ZATERDAG 15 juni
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Horrie Aerts en voor Annie Krutzen-Damen
   
ZONDAG 16 juni   -   Sacramentsdag
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Rokx-Idsers en voor Fien Kerckhoffs-Coninx


MAANDAG 17 juni   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
 
DINSDAG 18 juni 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
WOENSDAG 19 juni   -   H. Romualdus, abt
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 20 juni  
Geen H.Mis

 
VRIJDAG 21 juni   -   H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje met zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst Marie-Louise Magermans-Horssels en voor de zieken
Aansluitend biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 22 juni 
17.45 uur H.Mis met samenzang tevens dankviering van de Communicanten
Intenties: als jaardienst voor Ronald Wetzels, als jaardienst voor Anna Weekers-Meesters en Frans Weekers, als 1e jaardienst voor Michel Narinx, voor Elly Retra-Urlings (offg) en voor Jeanna Godding-Slangen
   
ZONDAG 23 juni   -   Twaalfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Pierre Meertens en Tiny Meertens-van den Bosch, als jaardienst voor Paula Dassen-Wijnands en voor echtl. Johan Wijnands en Marie Wijnands-Brandts
 
MAANDAG 24 juni   -   Geboorte van H. Johannes de Doper
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en Wim Bronckers
   
DINSDAG 25 juni   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ria Wijns

 
WOENSDAG 26 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
DONDERDAG 27 juni   -   H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 28 juni   -   H. Ireneüs, bisschop en martelaar
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overledenen van fam. Maas-Kuypers
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 24 juni, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.

GEDOOPT

Op zondag 12 mei zijn gedoopt in Heer:
- Kimberley op de Broeck, Dampstraat 35.
- Vadim en Boris Wijntjens, Camphaag 12.
Op zondag 2 juni zijn gedoopt in Heer:
- Tyano Heuts, Eyckelborg 25.
- Lorents Raps, Atoomstraat 42D.
Mogen zij uitgroeien tot een blij christen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat

KLEDINGACTIE
Voor Sams Kledingactie werd in Heer 125 kg kleding ingezameld.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007