Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 25 & 26   13 - 26 juni 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 13 juni  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 14 juni   -   Hoogfeest van het H.Sacrament. (Sacramentsdag)
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
   
ZATERDAG 20 juni   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 21 juni   -   Twaalfde Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Bèr Goessen
Tevens dankviering communicanten
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 25 & 26   13 - 26 juni 2009
ZATERDAG 13 juni
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor overl. ouders van Engelshoven-Diriks, voor Agnes Quaden-Radschilder (offg), Sjef Passier (offg), Marie Decker-Beckers (offg), Anna Essers- van Kesteren (offg), en ter ere van de H.Antonius van Padua, voor Elise Corbey
   
ZONDAG 14 juni   -   Hoogfeest van het H.Sacrament. (Sacramentsdag)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Jos Baguette-Claes (offg), Math. Essers (offg), Harrie Scaf en Lucie Scaf-Haesen, echtel. Welzen-Walraven en Fien Kerckhoffs-Coninx
Tevens dankviering communicanten
   
MAANDAG 15 juni   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor Pierre Smeets (offg)
   
DINSDAG 16 juni   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Rokx-Idsers en voor een zekere intentie
   
WOENSDAG 17 juni   
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg)
   
DONDERDAG 18 juni   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot godsvertrouwen
   
VRIJDAG 19 juni   -   Hoogfeest van het H.Hart van Jezus
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: voor Marieke van Es-Kerckhoffs (offg), voor echtel. Muytjens-Janssen en uit dankbaarheid
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 20 juni   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Harie Aerts en voor echtel. Ramaekers-Weijenberg (offg)
   
ZONDAG 21 juni  -  Twaalfde Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Marie Louise Magermans-Horssels, voor Pierre Smeets (offg) en Wies Vromans-Aussems (offg)
   
MAANDAG 22 juni   -   HH.John Fisher, bisschop en Thomas More, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius, voor overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en Wim Bronckers en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de kinderen van een gezin
   
DINSDAG 23 juni   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 24 juni   -   Hoogfeest van de geboorte van de H.Johannes de Doper
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Schurgers-Quaden en voor Cornelia Musters (offg)
   
DONDERDAG 25 juni   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: voor Agnes Quaden-Radschilder (offg) en Ronald Wetzels (offg)
   
VRIJDAG 26 juni   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Tina en Jef  Prikken-v.d.Boorn
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 15 juni, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Dinsdag 16 juni, 20.00 uur, pastorie: Korenberaad.
Woensdag 17 juni, 10.00-11.30 uur, kerk De Heeg: Gezinsmisclub.

OVERLEDEN
25 mei, Fieke Aarts-Herben, 77 jaar, Onder de Kerk 23.
27 mei, Chrit v.d.Akker, 72 jaar, Désire Leesensstraat 14.
30 mei, Tiny Schijns-v.Engelshoven, 81 jaar, De Zeven Bronnen.
Mogen zij thuis zijn gekomen in Gods eeuwige vrede.

AANSTELLING TOT BUITENGEWOON BEDIENAAR
Donderdag 11 juni a.s. zullen in de basiliek van Meerssen, tijdens de viering van 19.30 uur, (dus niet om 19.00 uur zoals eerder vermeld) onze parochianen Marc Bosch, Jacques Coenen, Flip Kok, Piet Nelissen en Wiel Ramakers worden aangesteld tot Buitengewoon bedienaar van de Communie.

DVD NACHTMIS HEER 24 DECEMBER 2008
Van de in Heer met Kerstmis vorig jaar via L1 en TV Maastricht uitgezonden nachtmis, is een DVD beschikbaar voor de prijs van € 10.-. Van de opbrengst van deze DVD wordt een deel besteed aan de bestrijding van de kosten voor het schilderwerk van de kerk. Bestelling van de DVD kan geschieden via het parochiebureau.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007