Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links



 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 24   9 - 15 juni 2007
ZATERDAG 9 juni  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 10 juni   -   Hoogfeest van het H.Sacrament van het lichaam en bloed van Christus
11.15 uur H.Mis met samenzang
12.30 uur Poolse H.Mis
   
DINSDAG 12 juni  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
DONDERDAG 14 juni   -   H.Lidwina, maagd
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 15 juni   -   Hoogfeest van het H.Hart van Jezus
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 24   9 - 15 juni 2007
VRIJDAG 8 juni  
15.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Eddy Costons en Monique Aerts
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de fam. Konings-Rethero en voor Lies Josquin
   
ZATERDAG 9 juni 
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: voor José Penders-Claessens (offg) en voor Tony Thomissen (offg)
   
ZONDAG 10 juni  -   Hoogfeest van het H.Sacrament van het lichaam en bloed van Christus
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties:
voor Fien Kerckhoffs-Coninx en voor Maike Gerits-Houben (offg)
   
MAANDAG 11 juni   -   H.Barnabas, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 12 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
WOENSDAG 13 juni   -   H.Antonius van Padua, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis ter ere van de H.Antonius van Padua
Intenties: voor Elise Corbey
   
DONDERDAG 14 juni   -   H.Lidwina, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Albert Ringhs(offg), echtel. Pasmans-Lasoe (offg) en voor de stervende zondaars
   
VRIJDAG 15 juni  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Guillaume Beckers (offg), overl. ouders Kok-Rietveld, echtel. Muytjens-Janssen en voor Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

RECTIFICATIE
In het parochieblad van de vorige week was onder de kerkdiensten vermeld dat de huwelijksmis voor het bruidspaar Eddy Costons en Monique Aerts op vrijdag 8 juni zou plaatsvinden in de parochiekerk van De Heeg. Dit was niet juist! Deze huwelijksmis vindt plaats op vrijdag 8 juni om 15.00 uur in de St. Petrus’ Bandenkerk te Heer.

DOOPZONDAGEN DE HEEG
16 September, 21 oktober en 18 november.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag om 20.15 uur: Woordviering.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistieviering.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

AFSCHEID KAPELAAN MARTINUS
Na meer dan acht jaar zijn diensten aan onze parochies als priester te hebben verleend, zal kapelaan Martinus Rijs ons gaan verlaten om zich volledig te wijden aan zijn taak als huis-overste van De Kommel te Maastricht, één van de drie kloosters van de Gemeenschap van de Gekruisigde en Verrezen Liefde. De andere kloosters bevinden zich in Duitsland, te weten in Orscholz en in Remagen. Onze voormalige kapelaan Cornelius Berkhout bereidt zich momenteel in Orscholz voor op zijn toekomstige taak te Remagen, waar hij vanaf juli 2007 werkzaam zal zijn.
Met zijn open, directe en spontane wijze van reageren, wist kapelaan Martinus mensen in het hart te raken en te inspireren. Daarom zullen er velen zijn, die hem gaan missen.
In het weekend van 16 en 17 juni zal hij tijdens de vieringen in Heer afscheid nemen. In De Heeg zal hij dat op 23 en 24 juni doen. Aansluitend aan de HH.Missen in Heer is er in de kerk gelegenheid hem persoonlijk de hand te drukken. Na de HH.Missen in De Heeg kan iedereen hem nog ontmoeten in de zaal onder de kerk. Op de website van Parochie De Heeg kunt u uw reactie plaatsen over het vertrek van kapelaan Martinus. Klik hier.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur




© Copyright Parochie De Heeg 2007