Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 24   10 - 16 juni 2006
ZATERDAG 10 juni  
17.45 uur H.Mis met samenzang
 
ZONDAG 11 juni   -   Hoogfeest van de H.Drieëenheid
9.30 uur Jubileummis t.g.v. het Zilveren Parochiejubileum; Hoofdcelebrant Mgr. Frans Wiertz Aansluitend uittrekken processie

Van 13.00 tot 17.00 uur: Receptie en gezellige middag in Gemeenschapshuis “De Boeckel”

 
DINSDAG 13 juni   -   H.Antonius van Padua, priester en kerkleraar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie en voor een zieke
 
DONDERDAG 15 juni  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor heilige priesters en voor een zieke
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
 
VRIJDAG 16 juni  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Jozef en voor een bijzondere intentie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 24   10 - 16 juni 2006
ZATERDAG 10 juni 
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Cilissen (offg) en Math. Sarneel (offg)
 
ZONDAG 11 juni   -   Hoogfeest van de H.Drieëenheid
8.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
11.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als zeswekendienst voor May Nefkens-Aerts, voor echtel. Welzen-Walraven en voor overl. ouders Bonten-Heuts
 
MAANDAG 12 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bert Retrae en voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
 
DINSDAG 13 juni   -   H.Antonius van Padua, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius van Padua voor Elise Corbey, voor Tilla Thehu-Claessens en voor Jef Nelissen en ouders Nelissen-Mans
 
WOENSDAG 14 juni   -   H.Lidwina, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Berth Nelissen-Quaden
 
DONDERDAG 15 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 10e jaardienst voor Jef Martens, als jaardienst voor Harrie Gulikers, voor Corry Corstjens-Sistermans (offg) en voor overl. ouders Kok-Rietveld
 
VRIJDAG 16 juni  
18.00 uur uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Rokx-Idsers, voor Lies Josquin, overl. echtpaar Rie en Jan Fievez- van Es (offg) en voor Hay Peters (offg)

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

VIERING ZILVEREN JUBILEUM VAN DE PAROCHIE HH.MONULFUS EN GONDULFUS DE HEEG
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de parochie De Heeg werd opgericht, dat de eerste pastoor Frans Wiertz en het eerste kerkbestuur werden geïnstalleerd en de kerk feestelijk werd gewijd.
Dit jubileum zal worden gevierd op zondag 11 juni a.s.
Om 09.30 uur zal er dan een plechtige eucharistieviering plaats vinden, met Mgr. Frans Wiertz als hoofdcelebrant. Aansluitend aan deze viering zal er een processie uittrekken. Van 13.00 tot 17.00 uur is er een receptie en een gezellige middag in het Gemeenschapshuis “De Boeckel”. Het kerkbestuur nodigt de parochianen uit om dit jubileum mee te vieren, om samen God te danken en te delen in de vreugde.


WEEKAGENDA
Dinsdag 13 juni, pastorie, 20.00 uur: Korenberaad.
Woensdag 14 juni, pastorie, 20.00 uur: Vergadering van het kerkbestuur, samen met Het Gilde.


AANSTELLINGEN BUITENGEWOON BEDIENAAR
Donderdag 15 juni a.s. zal om 19.00 uur tijdens een viering in de kathedraal van Roermond, door onze bisschop een aantal personen worden aangesteld tot Buitengewoon Bedienaar van de Eucharistie, waaronder van de parochie Heer: mevrouw Marie-José Sullot, mevrouw Ria Schrijnemaekers en de heer Gerard Rossell.


DOOPDATUM PAROCHIE DE HEEG
De eerstvolgende doopdatum is zondag 17 september a.s.
Aanmelding gaarne minsten één maand van tevoren.


VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Donderdag 8 en 15 juni, 20.15 uur: Woordvieringen.
Zaterdag 10 en 17 juni, 20.30 uur: Eucharistievieringen.
Deze vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.


OVERLEDEN
27 Mei, de heer Godfried Willems, 92 jaar, Weth. Vrankenstraat F8.
Moge hij de eeuwige heerlijkheid zijn binnengegaan.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007