Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 24 t/m 27   9 juni - 1 juli 2018
ZONDAG 10 juni   -   Tiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
   
ZONDAG 17 juni   -   Elfde zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 24 juni   -   Twaalfde zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 1 juli   -   Dertiende zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 24 t/m 27   9 juni - 1 juli 2018
Attentie
Op zaterdag 16 juni vindt in Heer de Vormselviering plaats om 19.00u. Tijdens deze viering zal Mgr. De Jong het sacrament van het Vormsel toedienen aan 14 kinderen uit Heer en De Heeg.

ZONDAG 10 juni   -   Tiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor Gerard van Kerkhof en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 16 juni  
19.00 uur H. Mis met toediening van het H. Vormsel
   
ZONDAG 17 juni   -   Elfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Marlies Mennen-Hermse
   
ZONDAG 24 juni   -   Twaalfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met de Koninklijke Harmonie van Heer
Intenties: voor de overl. ouders Jacobs-Moors en dochter Lena, voor Wim Bronckers en voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman


ZONDAG 1 juli   -   Dertiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Solange Frissen, als 1e jaardienst voor Nelly Houben-Puts, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor Thijs en Bertien Vranken-Wijnands en overl. familie en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 11 juni, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Maandag 18 juni, 20.00u Pastorie, vergadering Federatiebestuur.

Overleden

- 14 april, Jo Notermans, 90 jaar.
- 20 april, Pie Boers, 85 jaar.
- 11 mei, Léon Heuts, 82 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt

Op zondag 29 april werd in De Heeg gedoopt: James Philipsen.
Op zondag 6 mei werd in Heer gedoopt: Lily Hermes.
Mogen zij uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familie proficiat.

Afscheid

Op zondag 17 juni vindt in de kapel van Opveld de afscheidsviering plaats voor de zusters van de Voorzienigheid. Deze viering begint om 9.30u en zal muzikaal worden opgeluisterd door het Monulfus- en Gondulfuskoor. U bent uitgenodigd om deze viering bij te wonen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007