Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 24 & 25   9 - 22 juni 2012
ZONDAG 10 juni   -   Sacramentsdag
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 
ZONDAG 17 juni   -   Elfde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang, tevens dankviering Communicanten
Intenties: voor diaken Ber Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 24 & 25   9 - 22 juni 2012
ZATERDAG 9 juni
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pie Vranken, voor Annie Janssen-v.d. Bosch (offg) en voor Pierre Sullot
   
ZONDAG 10 juni   -   Sacramentsdag
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum, tevens dankviering Communicanten
Intenties: voor Netty Magermans (offg) en voor de echtl. Welzen- Walraven


MAANDAG 11 juni   -   H. Barnabas, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Gusta Ringhs (offg) en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 12 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders en Pierre en Tilla Thehu-Claessens (offg) en voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 13 juni   -   H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: tot intentie van H. Antonius van Padua voor Elise Corbey
   
DONDERDAG 14 juni   -   H. Lidwina, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H. Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 15 juni   -   Hoogfeest van het H. Hart van Jezus
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: avoor overl. ouders Kok-Rietveld en Alken-Piters, voor de echtl. Muytjens-Janssen en voor de bekering van een gezin
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 16 juni   
17.45 uur H.Mis opgeluisterd door Kon. Harmonie van Heer en het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Maria Selbach-Bastiaens, als jaardienst voor overl. ouders Rokx-Idsers en voor Bertie Soudant-Rademakers en voor Louis Debie (offg)
   
ZONDAG 17 juni   -   Elfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Math Maes, voor Jef Nix (offg), voor Harry Vrancken (offg), voor ouders Wolfs-Loijens en Bob Gortmans en voor Fien Kerckhoffs-Coninx
   
MAANDAG 18 juni   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en tot intentie van de H. Bernadette
   
DINSDAG 19 juni   -   H. Romualdus, abt
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: tot intentie van de H. Antonius

 
WOENSDAG 20 juni
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Alice Wijnands-Heuts (offg) en voor Gusta Ringhs (offg)
   
DONDERDAG 21 juni   -   H. Aloysius Gonzaga, kloosterling
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardenst voor Marie-Louise Magermans-Horssels
   
VRIJDAG 22 juni   -   H. Paulinus van Nola, bisschop
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg), voor overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en Wim Bronckers en voor de bekering van een gezin
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- zaterdag 9 juni, 13.30u rondleiding misdienaars door St. Servaasbasiliek.
- maandag 18 juni, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.

GEDOOPT
Op zondag 20 mei werd in De Heeg gedoopt:
Milano van den Boorn, Smissenhaag 168.
Moge hij uitgroeien tot een blij en dankbaar Christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

OVERLEDEN

- 24 mei, Riny van Beek, 78 jaar, Europalaan 2.
- 29 mei, Hay Faarts, 63 jaar, Cuyleborg 135.
Mogen zij zijn thuis gekomen bij de Heer.

PAROCHIEBEDEVAART NAAR ISRAEL
Van 9 t/m 18 april 2013 is het mogelijk deel te nemen aan een parochiebedevaart naar Israel. Tijdens deze rondreis worden het midden en het noorden van het Heilige Land bezocht. We bezoeken de heilige plaatsen, Galilea en het Dode Zeegebied. Als u interesse hebt, kunt u contact opnemen met het parochiebureau, tel. 043-3610028, e-mail: parochiebureau@heerdeheeg.nl.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007