Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 24 & 25   11 - 24 juni 2011
ZATERDAG 11 juni
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 12 juni   -   Hoogfeest van Pinksteren
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en t.e.v. de H. Antonius
 
MAANDAG 13 juni   -   Tweede Pinksterdag
11.15 uur H.Mis met samenzang
 
ZATERDAG 18 juni
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 19 juni   -   Hoogfeest van de H. Drieëenheid
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 24 & 25   11 - 24 juni 2011
ATTENTIE! I.v.m. de Pinksterprocessie begint de Mis op 1e Pinksterdag niet om 9.45u maar om 9.00u.

ZATERDAG 11 juni
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bertine Magermans-Ackermans (offg), voor Bertien Vranken-Wijnands en overl. van de fam. Vranken-Wijnands
   
ZONDAG 12 juni   -   Hoogfeest van Pinksteren
09.00 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Roos Dassen-Austen (offg), voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en voor Fien Kerckhoffs-Coninx
Aansluitend trekt de Pinksterprocessie uit


MAANDAG 13 mei   -   Tweede Pinksterdag
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Mieke Beckers-Meertens (offg), voor Magda Roquet-Bouvrie en t.e.v. de H. Antonius van Padua voor Elise Corbey
   
DINSDAG 14 mei   -   H. Lidwina, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens (offg), voor Fien en Pie van Engelshoven en Jef Diriks en voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 15 juni  
15.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 16 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Rokx-Idsers
   
VRIJDAG 17 juni  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 18 juni
17.45 uur H. Mis met de Kon. Harmonie van Heer en zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor de levende en overl. leden van de Kon. Harmonie, voor Harrie v.d. Bosch, voor Lies Heuts-Custers (offg), voor Anneke Beckers-Rompelberg (offg) en voor Louis Debie (offg)
   
ZONDAG 19 juni   -  Hoogfeest van de H. Drieëenheid
09.45 uur Hoogmis met accordeonorkest Accordi
Intenties: als jaardienst voor Marie-Louise Magermans-Horschels en voor Mieke Beckers-Meertens (offg)
   
MAANDAG 20 juni
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en de overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 21 juni   -   H. Aloysius Gonzaga, kloosterling
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens (offg)

 
WOENSDAG 22 juni   -   H.H. John Fisher, bisschop, en Thomas More, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Jacobs-Moors en dochter Lena en voor Wim Bronckers
   
DONDERDAG 23 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
VRIJDAG 24 juni  
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Paula Dassen-Wijnands
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 5 juni jl. werd door het H. Doopsel in Heer opgenomen in onze geloofsgemeenschap Dylan Clermonts, Sint Servatiusweg 72.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

OVERLEDEN

29 mei: Fiena van Loo-Herben, 78 jaar, Sint Servatiusweg 73.
Dat de Hemel nu voor altijd haar thuis mag zijn.

WEEKAGENDA

Dinsdag 14 juni:     20.00u pastorie Korenberaad
                           20.00u Werkgroep Comunnie en Vormsel
Maandag 20 juni:    20.00u pastorie, kerkbestuurvergadering
Dinsdag 21 juni:    20.00u pastorie, Bijbelgroep II

PRIESTERWIJDING

Op zaterdag 18 juni wordt onze stadsgenoot Eugene Dassen in de St. Christoffelkathedraal in Roermond door mgr. Wiertz tot priester gewijd. De viering begint om 10.30u.

PASTOOR GOULMY 25 JAAR PRIESTER
Op zondag 29 mei vierde pastoor Goulmy in de H. Geestkerk te Brunssum zijn 25-jarig priesterjubileum. Pastoor Goulmy begon in 1985 als diaken en in 1986 als kapelaan in de parochie Heer. U kunt hem alsnog feliciteren.
Zijn adres is:
Lindestraat 170
6444 AS Brunssum
E-mail: pastoorgoulmy@gmail.com

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007