Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 24 & 25   12 - 25 juni 2010
ZATERDAG 12 juni
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis

 
ZONDAG 13 juni   -   Elfde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Maria Goossens-B essems
   
ZATERDAG 19 juni   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 20 juni   -   Twaalfde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 24 & 25   12 - 25 juni 2010
ZATERDAG 12 juni
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Marie Smitsmans-Coninx (offg) en Jean Rompelberg (offg)
   
ZONDAG 13 juni   -   Elfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Hub. Retrae, voor Bertine Magermans-Ackermans (offg), Fien Kerckhoffs-Coninx en t.e.v. de H.Antonius van Padua voor Elise Corbey
   
MAANDAG 14 juni   -   H.Lidwina, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie
   
DINSDAG 15 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietvald
   
WOENSDAG 16 juni  
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Rokx-Idsers, als jaardienst voor overl. ouders Loyson-Schurgers en voor een zekere intrentie
   
DONDERDAG 17 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor René Wiche (offg)
   
VRIJDAG 18 juni  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot godsvertrouwen
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 19 juni   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Harrie Aerts, voor Hein Spauwen (offg) en Jan Bijkerk (offg)
   
ZONDAG 20 juni   -  Twaalfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 1e jaardienst voor Jef Rompelberg, voor Pierre Hofman (offg), Pierre Smeets (offg), Jan en Wies Vromans-Aussems, Jan Brugel en voor Jacques Coenen
   
MAANDAG 21 juni   -   H. Aloisius Gonzaga, kloosterling
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en uit dankbaarheid
   
DINSDAG 22 juni   -   H.Paulinus van Nola, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en voor Wim Bronckers
   
WOENSDAG 23 juni   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor kracht en sterkte in moeilijkheden
   
DONDERDAG 24 juni   -   Hoogfeest v.d. geboorte v.d. H.Johannes de Doper
18.40 uur Rozenhoedj
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn v.d. parochie
   
VRIJDAG 25 juni  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Rompelberg (offg)
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 21 juni, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.

UITSTAPJE MARIAMEISJES EN MISDIENAARS

De Mariameisjes en misdienaars van Heer en De Heeg verzamelen zich op zaterdag 12 juni te 10.30 uur bij de kerk De Heeg voor een catechese. Aansluitend zullen ze vertrekken naar het Pretpark "De Valkenier".

OVERLEDEN

22 Mei Giel Baguette, 77 jaar. Kelvinstraat 16.
Moge hij zijn ingegaan in de vrede des Heren.

PAROCHIEFEEST

Zondag 27 juni a.s. zal het Petrus-Banden parochiefeest worden gevierd.
Om 10.30 uur is er een openluchtmis op het terrein grenzend aan "Aen de Wan". Aansuitend een brunch voor de liefhebbers met een muziekprogramma.
In het volgende nr. van Ons Weekblad zal het volledige programma van deze dag worden gepubliceerd.
De hoogmis van 09.45 uur vervalt dan.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007