Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 24 & 25   7 - 20 juni 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 7 juni  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de overl. ouders Geelen-Schreurs en ouders Smeets-v.d.Boorn
   
ZONDAG 8 juni   -   Tiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
12.30 uur Poolse H.Mis
   
VRIJDAG 13 juni  
19.00 uur H.Mis voor deelnemers Israelreis
   
ZATERDAG 14 juni  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 15 juni   -   Elfde Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 24 & 25   7 - 20 juni 2008
ZATERDAG 7 juni
13.30 uur Huwelijksmis bruidspaar Berny Mullenders en Jacqueline Knops
15.30 uur H.Mis uit dankbaarheid t.g.v. 50-jarig huwelijk Piet Sthijns en Lieke Prikken
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor ouders Dirix-Kools en voor Fien Kerckhoffs-Coninx
   
ZONDAG 8 juni   -   Tiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Liesbeth Vliegen.Wijts (offg), voor de overledenen van de fam. Konings-Rethero, echtel. Welzen-Walraven en voor de zieken van de parochie
   
MAANDAG 9 juni   -   H.Efrem, diaken en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Maria Retrae-Janssen (offg)
   
DINSDAG 10 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
WOENSDAG 11 juni   -   H.Barnabas, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Leo Horsch
   
DONDERDAG 12 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Leo Horsch
   
VRIJDAG 13 juni   -   H.Antonius van Padua, priester en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius van Padua, voor Elise Corbey, voor Cato Toorens-Ackermans, Lies Josquin en uit dankbaarheid wegens een verjaardag
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 14 juni  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als vooravondviering van de Elfde Zondag door het jaar, voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 15 juni   -   Elfde Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis zang Schola Cantorum
Intenties: voor Jef Toorens, voor Sef van Loo en overl. ouders van Loo-Weerts en uit dankbaarheid voor het 5-jarig priesterschap van kapelaan Maenen namens parochianen De Heeg en Heer
   
MAANDAG 16 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Rokx-Idsers, voor mevr. Alken en voor overl. ouders Frijnts-van Gastel
   
DINSDAG 17 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 18 juni  
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg)
   
DONDERDAG 19 juni   -   H.Romualdus, abt
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: uit dankbaarheid
   
VRIJDAG 20 juni  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
25 mei in De Heeg: Noëlle van Rooyen, Smissenhaag 132, Nikki Knipschild, Bannershaag 13 en Remco Heijenrath, Hogeborg 66.
1 juni in Heer: Milan Moonen, uit Riemst (B) en Shannon v.d.Berg Rabbelsgaard 12.
Mogen zij allen uitgroeien tot dankbare en blije christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat!

OVERLEDEN
21 mei: Trees Ubags-Loyson, 81 jaar, Max Planckstraat 18, uitvaart Heer 29 mei.
Moge zij door de hemelse Vader zijn opgenomen in Zijn koninkrijk.

WEEKAGENDA
Dinsdag 10 juni, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.
Woensdag 11 juni, 13.30-15.00 uur, bijeenkomst gezinsmisclub, zaaltje kerk De Heeg.
Vrijdag 13 juni, 09.00 uur, pastorie: bijeenkomst Stichting Restauratie St. Petrus’ Banden.
Vrijdag 13 juni, aansluitend H.Mis in De Heeg, zaaltje kerk: reünie deelnemers Israelreis.
Maandag 16 juni, 20.00 uur, pastorie: bijbelgroep.

OPENSTELLING MARIAKAPEL
Tijdens de afgelopen meimaand, was de Mariakapel van de kerk in Heer van 08.30 tot 19.00 uur dagelijks opengesteld voor een bezoekje en een gebed tot de H.Maagd. Gebleken is dat van deze openstelling een goed gebruik is gemaakt. Ook de geboden mogelijkheid intenties in te schrijven in het gereedliggend intentieboek, voldeed kennelijk aan een behoefte. Deze intenties werden voorgelezen voorafgaand aan het bidden van het rozenhoedje op vrijdagavond tijdens het aanbiddingsuur. Besloten is de dagelijkse openstelling van de Mariakapel en het inschrijven van persoonlijke intenties tijdens de komende zomermaanden te handhaven. U blijft dus deze zomer welkom in de Mariakapel en de H.Maagd zal uw bezoek en uw gebed tot haar zeker op prijsstellen!

ONZE PROCESSIES – EEN TERUGBLIK - EEN DANK
Op Pinksterzondag 11 mei jl. hielden wij de processie in Heer en de zondag er na in De Heeg. Het zijn echt twee bijzondere en mooie dagen geweest, niet alleen omdat de weersomstandigheden gunstig waren, maar ook en vooral omdat het Allerheiligste Sacrament door de straten en langs woningen mocht gaan, zodat een heiligende zegen mocht neerdalen over gelovigen, randkerkelijken en ongelovigen. Velen die dit goed beseften, hebben dan ook geknield toen Jezus hen naderde in dit Sacrament. Het heeft me als pastoor goed gedaan om die uitdrukking van geloof te mogen zien, die tegelijkertijd ook een krachtig getuigenis inhield.
Er is, voorafgaand aan de processie -en vergeet niet ook daarna!- hard gewerkt om alles mogelijk te maken en zoveel verenigingen als individuele personen hebben er aan deelgenomen. Daarmee is ook aangetoond dat wij samen iets kunnen en willen ondernemen en dat is een goede zaak, omdat dit vandaag de dag niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is.
In Heer liep dit jaar voor de 25e keer de Golgotha-groep mee! Een vermeldenswaard zilveren jubileum.
Tenslotte past hier een woord van dank, gericht aan degenen die de beide processies hebben georganiseerd, aan al degenen die er op een actieve wijze aan hebben deelgenomen, aan hen die hun huizen en straten hebben versierd en aan allen die hebben toegekeken, bijzonder degenen die door houding en gebaar een eerlijk geloofsgetuigenis hebben gegeven.
Pastoor Horsch

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007