Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 23   2 juni - 7 juli 2007
ZATERDAG 2 juni
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 3 juni - Hoogfeest van de H.Drieëenheid
09.30 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als 1e jaardienst voor Marina Goossens-Bessems
In aansluiting op deze viering trekt de processie uit
DONDERDAG 7 juni
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 8 juni
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Leny Ras, voor de overledenen van een familie, voor priesterroepingen en voor een zekere intentie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 23   2 juni - 7 juli 2007
ZATERDAG 2 juni
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Giok Hoo Demmers-Lie, als 2e jaardienst voor Giel Heuts, voor Giel Heijnen (offg) en voor Sjef Lutgens (offg)
Tijdens deze viering zal worden gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
ZONDAG 3 juni - Hoogfeest van de H.Drieëenheid
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor Truia Houben-Essers (offg)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als jaardienst voor ouders Bonten-Heuts, voor Harrie Heuts (offg), echtel. Welzen-Walraven, Mia Konings-Sollet en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze vieringen zal worden gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
MAANDAG 4 juni
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor Louis Beckers en voor een bijzondere intentie
DINSDAG 5 juni - HH. Bonifatius, bisschop en gezellen - Martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 1e jaardienst voor Harry Weerts, voor Martin Lamkin en voor Hubert Bos (offg)
WOENSDAG 6 juni - H. Norbertus, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jan. Hub. Leunissen en Josephina Rosenboom, voor de overledenen van de fam. Jac Aarts-Schoonbrood en voor echtel. Brands-Budy en zoon Pieter-Mathijs
DONDERDAG 7 juni
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Albert Ringhs(offg), echtel. Pasmans-Lasoe (offg) en voor de stervende zondaars
VRIJDAG 8 juni
15.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Eddy Costons en Monique Aerts
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de fam. Konings-Rethero en voor Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

PROCESSIE DE HEEG ZONDAG 3 JUNI
In aansluiting op de H.Mis van 09.30 uur, trekt in De Heeg op zondag 3 juni de jaarlijkse processie uit.
Vanuit de kerk wordt getrokken langs de parkeerplaats De Boeckel, Steijnboekel, Moesdaal, Meendaal, Vonckendaal, Varensdaal, Meendaal, Stellendaal, Sleuteldaal, Schuttendaal, Meendaal, Cuyleborg, Notenborg, Rijckenborg, Radeborg, Notenborg, Cuyleborg, Hogeborg, Mockeborg, parochiekerk.
De werkgroep “Processie” zal de route zoveel mogelijk met eigen materiaal (vlaggen en wimpels) versieren. Het beschikbare materiaal zal niet toereikend zijn voor de gehele route. Daarom wordt een beroep gedaan op de bewoners van de huizen waarlangs de processie trekt, om in of aan hun woningen of voortuinen extra versieringen aan te brengen met bv. vlaggen, bloemen, versierde of verlichte beelden.
Tevens wordt een beroep gedaan op autobezitters om de route zoveel mogelijk autovrij te houden.

BEREIKBAARHEID PAROCHIEBUREAU
Van maandag 28 mei tot en met dinsdag 5 juni is er niemand op het parochiebureau aanwezig.
Voor het opgeven van misintenties wordt verzocht hiermede rekening te houden.

DOOPZONDAGEN DE HEEG
16 September, 21 oktober en 18 november.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag om 20.15 uur: Woordviering.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistieviering.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

AFSCHEID KAPELAAN MARTINUS
Na meer dan acht jaar zijn diensten aan onze parochies als priester te hebben verleend, zal kapelaan Martinus Rijs ons gaan verlaten om zich volledig te wijden aan zijn taak als huis-overste van De Kommel te Maastricht, één van de drie kloosters van de Gemeenschap van de Gekruisigde en Verrezen Liefde. De andere kloosters bevinden zich in Duitsland, te weten in Orscholz en in Remagen. Onze voormalige kapelaan Cornelius Berkhout bereidt zich momenteel in Orscholz voor op zijn toekomstige taak te Remagen, waar hij vanaf juli 2007 werkzaam zal zijn.
Met zijn open, directe en spontane wijze van reageren, wist kapelaan Martinus mensen in het hart te raken en te inspireren. Daarom zullen er velen zijn, die hem gaan missen.
In het weekend van 16 en 17 juni zal hij tijdens de vieringen in Heer afscheid nemen. In De Heeg zal hij dat op 23 en 24 juni doen. Aansluitend aan de HH.Missen in Heer is er in de kerk gelegenheid hem persoonlijk de hand te drukken. Na de HH.Missen in De Heeg kan iedereen hem nog ontmoeten in de zaal onder de kerk.
Op de website van Parochie De Heeg kunt u uw reactie plaatsen over het vertrek van kapelaan Martinus. Klik hier.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007