Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 23   3 - 9 juni 2006
ZATERDAG 3 juni
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 4 juni - Hoogfeest van Pinksteren
11.15uur H.Mis met het Monulfus en Gondulfuskoor
Intenties: uit dankbaarheid voor de verkregen gunsten
MAANDAG 5 juni - Tweede Pinksterdag
11.15uur H.Mis met samenzang
DONDERDAG 8 juni
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de stervenden
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 9 juni - H.Efrem, diaken en kerkleraar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pierre Sullot en voor de zielen in het vagevuur
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 23   3 - 9 juni 2006
Wijzigingen mistijden
Op zondag 4 juni, Hoogfeest van Pinksteren, is er maar één H.Mis, nl. de hoogmis van 09.00 uur. In aansluiting op deze hoogmis trekt de Pinksterprocessie uit.
Ook op maandag 5 juni, 2e Pinksterdag is er maar één H.Mis, een hoogmis om 09.45 uur.

ZATERDAG 3 juni
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Tiny Gulikers-Jorissen, als zeswekendienst voor Bertha Weijenberg-Overhof, als 1e jaardienst voor Giel Heuts, als jaardienst voor ouders Dirix-Kools, voor Mia Konings-Sollet, Guus Dirix (offg), Jef Koekkelkoren (offg), Anny Essers-Haenen (offg) en voor Tos Heuts.
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
ZONDAG 4 juni - Hoogfeest van Pinksteren
9.00 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: voor Pierre Konings (offg), Jef Westenberg (offg), Tiny Gulikers-Jorissen (offg) en voor de overledenen van de parochie.
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
In aansluiting op deze viering trekt de Pinksterprocessie uit
MAANDAG 5 juni - Tweede Pinksterdag
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor de overledenen van de fam. Ramaekers uit dankbaarheid en voor Bèr Maessen
DINSDAG 6 juni - H.Norbertus, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jan Hub. Leunissen en Josephina Rosenboom, voor echtel. Brands-Budy en zoon Pieter Mathijs, voor de overledenen van de fam. Jac Aarts-Schoonbrood en voor Martin Lamkin
WOENSDAG 7 juni
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor ouders Severeijns-Konings, dochter en zoon, schoondochters en schoonzoon
DONDERDAG 8 juni
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de fam. Konings-Rethero
VRIJDAG 9 juni - H.Efrem, diaken en kerkleraar
18.00 uur uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin en Jeanne Nillesen-Quaden

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
22 Mei, Sjors ter Linde, 74 jaar, woonachtig te Heerlen.
Moge hij zijn thuisgekomen in het hemels Vaderhuis.

WEEKAGENDA
Woensdag 7 juni, 13.30-15.00 uur, parochiezaal De Heeg: Gezinsmisclub.


VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT

Donderdag 1 juni, 20.15 uur, Boeteviering en biechtgelegenheid voor de 1e Gemeenschap, Woordviering voor de 2e Gemeenschap.
Zaterdag 3 juni, 20.30 uur: Eucharistievieringen
Donderdag 8 juni, 20.15 uur: Woordvieringen.
Zaterdag 10 juni, 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.


VIERING ZILVEREN JUBILEUM VAN DE PAROCHIE HH.MONULFUS EN GONDULFUS DE HEEG

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de parochie De Heeg werd opgericht, dat de eerste pastoor Frans Wiertz en het eerste kerkbestuur werden geïnstalleerd en de kerk feestelijk werd gewijd.
Dit jubileum zal worden gevierd op zondag 11 juni a.s.
Om 09.30 uur zal er dan een plechtige eucharistieviering plaats vinden met Mgr. Frans Wiertz als hoofdcelebrant. Aansluitend aan deze viering zal er een processie uittrekken. Van 13.00 tot 17.00 uur is er een receptie en een gezellige middag in het Gemeenschapshuis “De Boeckel”. Het kerkbestuur nodigt de parochianen uit om dit jubileum mee te vieren, om samen God te danken en te delen in de vreugde.
Voor meer informatie over dit jubileum en de geschiedenis van de parochie, zie onze website.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007