Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 23 t/m 28   30 mei - 3 juli 2015
ZONDAG 31 mei   -   H. Drie-eenheid
11.15 uur H. Mis met zang van Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
   
ZONDAG 7 juni   -   Sacramentsdag
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen van de familie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 14 juni   -   Elfde zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 21 juni   -   Twaalfde zondag door het jaar  
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tevens dankviering van de communicanten
   
ZONDAG 28 juni    -   Dertiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 23 t/m 28   30 mei - 3 juli 2015
Attentie
In de maanden juli en augustus zijn er in Heer geen Missen op zaterdagavond, m.u.v. 15 augustus.

ZATERDAG 30 mei
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Lotte Wilders-Geerits
   
ZONDAG 31 mei   -   H. Drie-eenheid
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor de echtl. Piters-Habets
   
ZATERDAG 7 juni   
14.00 uur Huwelijksmis van Richard Knops en Claire Walker
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Leon Heuts en als jaardienst voor Jan Hub. Leunissen en Josephina Rosenboom
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 8 juni   -   Sacramentsdag
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Martha van Waardenburg-Carli, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 13 juni   
13.00 uur Huwelijksmis van Jules Klaassens en Kim Habets
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Marlies Mennen-Hermse, voor Erwin Prikken (offg), voor Wilhelmina Hubertina Prikken-v.d. Boorn en t.e.v. de H. Antonius voor Elise Corbey
   
ZONDAG 14 juni   -   Elfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor Fien Kerckhoffs-Coninx en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 20 juni   
17.45 uur H. Mis met de Kon. Harmonie en het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Fien Kerckhoffs-Konings
   
ZONDAG 21 juni   -   Twaalfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Fiena Ritterbex-Klee (offg), voor Bertha Rompelberg-Smeets (offg) en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 27 juni  
18.00 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor priesterroepingen
   
ZONDAG 28 juni   -   HH. Petrus en Paulus
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Solange Frissen en voor Marie-Louise Heijnen-Groenen

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 1 juni, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.

Overleden
- 25 april, Leon Heuts, 62 jaar.
- 29 april, Martha van Waardeburg-Carli, 89 jaar.
- 14 mei, Myriam Franssen-Verhaegen, 56 jaar.
Mogen zij zijn binnen gegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt
Op zondag 3 mei werd in De Heeg gedoopt:
- Dio Gerstel.
Op zondag 10 mei werd in Heer gedoopt:
- Nola Rodolf.
Op zondag 25 mei werden in Heer gedoopt:
- Delvano Demmers en Dunya Outmani
Moge hij opgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007