Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 23 t/m 27   3 juni - 2 juli 2017
Attentie:
- Op zondag 4 juni (Pinksteren) begint de H. Mis niet om 11.15u maar om 11.30u.
- Op zondag 11 juni begint de H. Mis niet om 11.15u maar om 11.30u.

ZONDAG 4 juni   -   Pinksteren
11.30 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 11 juni   -   H. Drie-eenheid
11.30 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 18 juni   -   Sacramentsdag
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 25 juni   -   Twaalfde zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor.
   
ZONDAG 2 juli   -   Dertiende zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met samenzang
Intenties: voor Leo Horsch
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 23 t/m 27   3 juni - 2 juli 2017
Attentie:
- I.v.m. de processie begint de H. Mis op zondag 4 juni (Pinksteren) niet om 9.45u maar om 9.00u!
- I.v.m. het H. Vormsel begint de H. Mis op zondag 11 juni niet om 9.45u, maar om 10.00u!

ZONDAG 4 juni   -   Pinksteren
09.00 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Mia Klijs-Aerts, voor Magda-Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor de overledenen v.d. parochie en voor Gods zegen voor een goede gezondheid
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
Aansluitend zal de processie uittrekken
   
MAANDAG 5 juni   -   Tweede Pinksterdag
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Elly Pasmans-van Beek, als jaardienst voor Jan Hub. Leunissen en Josephina Rosenboom, voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
   
ZONDAG 11 juni   -   H. Drie-eenheid
10.00 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Bertha Toorens-Vleugels, als jaardienst voor Marlies Mennen-Hermsen, voor Bertien Lardenoye en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
Tijdens deze viering zal het H. Vormsel worden toegediend door mgr. Schnackers
   
ZONDAG 18 juni   -   Sacramentsdag
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZONDAG 25 juni   -   Twaalfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 2 juli   -   HH. Petrus & Paulus
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Solange Frissen, als jaardienst voor Jan Budé en Maria Prevaes, voor Mia Klijs-Aerts, voor Bertien Lardenoye, Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor Thijs Vranken en de overledenen v.d. fam. Vranken-Wijnands, voor de overledenen v.d. parochie en voor Gods zegen voor een goede gezondheid
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Gedoopt
Op zondag 30 april werd in De Heeg gedoopt: Mexx van Someren Brand
Op zondag 21 mei werd in De Heeg gedoopt: Mikaj Mares.
Mogen zij uitgroeien tot blijde en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familie proficiat.

Overleden

Heer:
- 27 april, Elly Pasmans-van Beek, 78 jaar
- 4 mei, Bertha Toorens-Vleugels, 72 jaar
De Heeg:
- 26 april, Juliette Hoevenaars-Ritzen, 75 jaar
- 29 april, Wil Doyen, 85 jaar
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007