Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 23 t/m 27   4 juni - 3 juli 2016
ZONDAG 5 juni   -   Tiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als zeswekendienst voor Bert Gilissen, voor diaken Ber Goessen en overleden familie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 12 juni   -   Elfde zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
   
ZONDAG 19 juni   -   Twaalfde zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 26 juni   -   Dertiende zondag door het jaar
11.15 uur Mis met samenzang
   
ZONDAG 3 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 23 t/m 27   4 juni - 3 juli 2016
Attentie
- Van 25 juli t/m 3 september zijn er in Heer wegens de vakantieperiode geen H. Missen op zaterdagavond.
- Op donderdag 30 juni is de H. Mis in Heer niet om 19.00u, maar om 9.00u!


ZATERDAG 4 juni   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jan Hub. Leunissen en Josephina Rosenboom en voor Mia van Swaaij-Paulussen (offg)
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 5 juni   -   Tiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Tiny Smeets-Dassen, voor An Boer-Boosten (offg), voor Lies Peeters-Colson (offg), voor Martin Nelissen (offg), voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 11 juni   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Marlies Mennen-Hermsen, als jaardienst voor Jos Willems en voor Mia van Swaaij-Paulussen (offg)
   
ZONDAG 12 juni   -   Elfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 18 juni   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Jeanne Sistermans-Smeets (offg), voor Mia van Swaaij-Paulussen (offg) en voor Hans Wetzels en zoon Ronald Wetzels
   
ZONDAG 19 juni   -   Twaalfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 25 juni   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Mia van Swaaij-Paulussen (offg)
   
ZONDAG 26 juni   -   HH. Petrus & Paulus
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Solange Frissen en voor Jeanne Sistermans-Smeets (offg)
   
ZATERDAG 2 juli   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jan Budé en Maria Prevaes en voor Thijs Vranken en overledenen v.d. familie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 3 juli   -   Veertiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor An Boer-Boosten (offg), voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Maria v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Vrijdag 3 juni, 20.15u Pastorie, Bijbelgroep.
- Maandag 20 juni, 20.00u Pastorie, vergadering Federatiebestuur.

Overleden
In Heer: Tiny Smeets-Dassen
In De Heeg: Bert Gilissen
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt

Zondag 8 mei in Heer:
- Feline Janssen
- Dani Thehu
Mogen zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007