Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 23 t/m 26   31 mei - 27 juni 2014
ZONDAG 1 juni   -   Zevende zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met zang Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris en voor Guusti Knols
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw


ZONDAG 8 juni   -   Pinksteren
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als 2e jaardienst voor Hay Faarts, voor overl. ouders Noël-Starren, voor Wiel Faarts en voor diaken Bèr Goessen
   
ZONDAG 15 juni   -   H. Drie-eenheid
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 22 juni   -   Sacramentsdag
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 23 t/m 26   31 mei - 27 juni 2014
ATTENTIE
-  I.v.m. de Processie begint de Mis op zondag 8 juni niet om 9.45u, maar om 9.00u!

ZATERDAG 31 mei 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Rina Ringhs-Vangangelt, voor Annie Raets-Thehu (offg), voor Lisa Habets-Vilain (offg) en voor Pierre Rousch (offg)
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 juni   -   Zevende zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Pie Vranken, voor Gerard van Kerkhof en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
 
ZATERDAG 7 juni   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Karel Hounjet (offg), voor Lenie Hendrix-Slangen (offg) en voor de overl. ouders Magermans
   
ZONDAG 8 juni   -   Pinksteren
09.00 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor 
Intenties: voor Marij Augustin-Horssels (offg), voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en voor echtl. Weekers-Meesters
Aansluitend aan de viering zal de Processie uittrekken
   
MAANDAG 9 juni   -   Tweede Pinksterdag
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Konings-Rethero
   
ZATERDAG 14 juni   
17.45 uur H.Mis met het Kon. St. Caeciliakoor en de Kon. Harmonie
Intenties: als jaardienst voor Marlies Menne-Hermse, voor Fien Kerckhoffs-Coninx, voor Annie Raets-Thehu (offg), voor Lies van Geleen-Musters (offg), Math Simons, voor Marieke Heiligers-Rokx en voor Els Klein-Heiligers
   
ZONDAG 15 juni   -   H. Drie-eenheid
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Marij Augustin-Horssels (vanwege verjaardag), voor Gerard van Kerkhof (offg) en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 21 juni  
17.45 uur H.Mis met samenzang, tevens dankviering van de communicanten
Intenties: als zeswekendienst voor Bertha Rompelberg-Smeets
   
ZONDAG 22 juni   -   Sacramentsdag
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor de echtl. Weekers-Meesters

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 16 juni, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.
- Donderdag 26 juni, 20.00u Pastorie, vergadering kerkbesturen Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en Amby.

GEDOOPT
Op zondag 4 mei werd in Heer gedoopt:
Jeady Thehu.
Moge zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

OVERLEDEN
- 25 april, Jeanne Ter Linde-van den Elsen, 61 jaar.
- 25 april, Netta Cuypers-Pasmans, 85 jaar.
- 30 april, Bertha Rompelberg-Smeets, 85 jaar.
- 7 mei, Johann Herren, 78 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007