Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 23 & 24   1 - 14 juni 2013
ATTENTIE
I.v.m. het 25-jarig priesterjubileum van Pastoor Horsch is er geen H. Mis op zondag 9 juni, u bent welkom in H. Mis van 10.30u in Heer.

ZONDAG 2 juni   -   Sacramentsdag
11.15 uur H.Mis met zang Evolution
Intenties: als jaardienst voor Hay Faarts, voor Ingrid Hendriks-Veeris en voor José Claessens-Stroom
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


ZONDAG 9 juni   -   Tiende zondag door het jaar
Geen H.Mis

 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 23 & 24   1 - 14 juni 2013
ATTENTIE
I.v.m. het 25-jarig priesterjubileum van Pastoor Horsch begint de H. Mis op zondag 9 juni niet om 9.45u, maar om 10.30u

ZATERDAG 1 juni
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pie Vranken, voor Wim Janssen (offg), voor Annie Krutzen-Damen (offg) en voor Jeanna Godding-Slangen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 2 juni   -   Sacramentsdag
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Hub Dassen (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


MAANDAG 3 juni   -   HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
 
DINSDAG 4 juni 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 5 juni   -   HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jan Hub. Leunissen en Josephina Rosenboom
   
DONDERDAG 6 juni   -   H. Norbertus, bisschop
In de ochtenduren wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Konings-Rethero

 
VRIJDAG 7 juni   -   H. Hart van Jezus
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje met zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Willy Dubois, als jaardienst voor Theo v.d. Berg en zijn overl. ouders, voor José Claessens-Stroom, voor overl. v.d. fam. Douven-Wimmers, t.e.v. het H. Hart, voor de overl. v.d. fam. Hanssen-Ernst, voor echtl. Muytjens-Janssen, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 8 juni 
17.45 uur H.Mis opgeluisterd door het Kon. Harmonie Heer en het Kon. St. Caeciliakoo
Intenties: als zeswekendienst voor Jeanna Godding-Slangen, als jaardienst voor Theo v.d. Berg, voor overl. ouders Vranken-Wijnands en voor Elly Retra-Urlings (offg)
   
ZONDAG 9 juni   -   Tiende zondag door het jaar
10.30 uur Hoogmis met zang gezamelijke koren t.g.v. het 25-jarig priesterjubileum van Pastoor Horsch
Intenties: voor de echtl. Welzen-Walraven
Aansluitend is er tot 14.00u een receptie in de Kon. Harmoniezaal aan de Burg. Cortenstraat.
 
MAANDAG 10 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DINSDAG 11 juni   -   H. Barnabas, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen

 
WOENSDAG 12 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de vrede in de wereld
   
DONDERDAG 13 juni   -   H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. de H. Antonius van Padua, voor Elise Corbey
   
VRIJDAG 14 juni   -   H. Lidwina, maagd
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld en Alken-Piters en dochter Mary
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 3 juni, 20.00u Aen de Wan, vergadering processiecommissie.

GEDOOPT

Op zondag 12 mei werd gedoopt in Heer:
- Julie Dreesens, Kuilenstraat 40 Meerssen.
Moge zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

OVERLEDEN

- 20 mei, Liesje Lüpschen, 85 jaar, Croonenhoff.
- 21 mei, Tonny Dizy, 45 jaar, Cuyleborg 27.
Dat zij nu thuis mogen zijn bij de hemelse Vader.

PRIESTERJUBILEUM PASTOOR DELAHAYE
Op zondag 2 juni viert Pastoor Delahaye, oud-kapelaan van Heer, zijn 40-jarig priesterjubileum. Aansluitend aan de H. Mis van 11.00u is er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren op het plein bij de kerk van Sint Pieter beneden.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007