Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 23 & 24   30 mei - 12 juni 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 30 mei  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 31 mei   -   Hoogfeest van Pinksteren
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
   
MAANDAG 1 juni   -   Tweede Pinksterdag
11.15 uur H.Mis met samenzang
    
ZATERDAG 6 juni   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 7 juni   -   Hoogfeest van de H.Drieëenheid - Drievuldigheidszondag
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als jaardienst voor Mevr. Goossens-Bessems en voor Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 23 & 24   30 mei - 12 juni 2009
Attentie!
Wegens het uittrekken van de jaarlijkse Pinksterprocessie, begint de hoogmis op zondag 31 mei (1e Pinksterdag) om 08.45 uur
 
ZATERDAG 30 mei
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Giel Heuts, voor John van Gastel (offg), Lies Schuffelers-Nelissen (offg), Jean Blom (offg) en Marieke van Es-Kerckhoffs (offg)
   
ZONDAG 31 mei   -   Hoogfeest van Pinksteren
08.45 uur H.Mis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Lei Gulikers (offg), Jean Thans, overl. echtel. Piters-Habets, Lies Lahoye en overl. familie, Mia Retrae-Janssen, Donald Nyessen en Cornelia Musters (offg)
In aansluiting op deze viering trekt de Pinksterprocessie uit
   
MAANDAG 1 juni   -   Tweede Pinksterdag
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen, voor overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en voor Wim Bronckers
   
DINSDAG 2 juni   -   HH.Marcellinus en Petrus, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 3 juni   -    HH.Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
15.00 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius, als jaardienst voor Jan Hub. Leunissen en Josephina Rosenboom en voor Mia Konings-Sollet
   
DONDERDAG 4 juni   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Brands-Budy en zoon Pieter-Mathijs en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 5 juni   -   Eerste vrijdag van de maand
HH.Bonifatius, bisschop en gezellen. Martelaren
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Theo v.d.Berg en zijn overl. ouders, voor Bertien Vrancken-Wijnands en overledenen van de familie Vrancken-Wijnands, voor Marieke van Es-Kerckhoffs (offg), voor de overledenen van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
   
ZATERDAG 6 juni   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Ger Janssen en voor echtel. Ramaekers-Weijenberg (offg)
   
ZONDAG 7 juni  -  Hoogfeest van de H.Drieëenheid - Drievuldigheidszondag
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Wies  Vromans-Aussems, als 1e jaardienst voor Pie Vranken, voor Leon Vranken (offg) en voor de overledenen van de parochie
   
MAANDAG 8 juni   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de fam. Konings-Rethero en dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
   
DINSDAG 9 juni   -   H.Efrem, diaken en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 10 juni   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg), Lies Paulissen-Meijers (offg) en Cornelia Musters (offg)
   
DONDERDAG 11 juni   -   H.Barnabas, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: voor overleden familieleden en voor de arme zielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 12 juni   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Schuffelers-Nelissen (offg) en Jef Dirix (offg)
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Op 17 mei werden in De Heeg door het H.Doopsel in onze kerkgemeenschap opgenomen:
Serrena Magnée, Cruyshaag 42 en Zoë Franssen, Roserije 27A.
Dopelingen, ouders en familieleden. Proficiat!

OVERLEDEN
Op 10 mei, de heer Pierre Smeets, 56 jaar, Burg.Cortenstraat 122C.
Moge hij nu delen inGods eeuwige liefde en heerlijkheid.

WEEKAGENDA
Woensdag 3 juni, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.

VOORAANKONDIGING DANKMIS COMMUNICANTEN HEER
Deze viering zal worden gehouden op zondag 14 juni, viering Sacramentsdag, om 09.45 uur.

AANSTELLING TOT BUITENGEWOON BEDIENAAR
Donderdag 11 juni a.s. zullen in de basiliek van Meerssen, tijdens de viering van 19.00 uur, onze parochianen Marc Bosch, Jacques Coenen, Flip Kok, Piet Nelissen en Wiel Ramakers worden aangesteld tot buiten gewoon bedienaar van de Eucharistie.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007