Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Kapelaan Martinus
Na meer dan acht jaar zijn diensten aan onze parochie als priester te hebben verleend, zal kapelaan Martinus Rijs ons gaan verlaten om zich volledig te wijden aan zijn taak als huis-overste van De Kommel in Maastricht, één van de drie kloosters van de Gemeenschap van de Gekruisigde en Verrezen Liefde. De andere kloosters bevinden zich in Duitsland, te weten in Orscholz en in Remagen. Onze voormalige kapelaan Cornelius Berkhout bereidt zich momenteel in Orscholz voor op zijn werk te Remagen, waar hij vanaf juli 2007 zal zijn.
» Lees meer »

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 22   26 mei - 1 juni 2007
ZATERDAG 26 mei
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Carla Biesmans-Willems, als 1e jaardienst voor Mia D’Olieslagers-Lecocq en voor Sjeng Theunissen
ZONDAG 27 mei - Hoogfeest van Pinksteren
11.15 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Leny Ras
MAANDAG 28 mei - Tweede Pinksterdag
11.15 uur H.Mis met samenzang
GEEN H.MIS OP DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 22   26 mei - 1 juni 2007
ATTENTIE!
Op zondag 27 mei, Pinksterzondag zijn er vanwege het uittrekken van de Pinksterprocessie geen HH.Missen om 08.30 en 09.45 uur. De hoogmis is om 09.00 uur.
Na de hoogmis trekt de Pinksterprocessie uit.

ZATERDAG 26 mei
14.30 uur Huwelijksmis bruidspaar Kevin Adriaens en Christer Huskens
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Sophie Custers-Frissen, als jaardienst voor ouders Koekkelkoren-Dassen, voor Lieske v.d.Broeck-Mesters (offg), Fien Smeets-Quaden (offg), Jean Huysmans (offg), Maria en Rosa Huijnen en voor overl. ouders Heuts-Keulemans
ZONDAG 27 mei - Hoogfeest van Pinksteren
09.00 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: voor Harie Aarts (offg), overl. echtel. Piters-Habets, Jean Thans (offg) en Maike Gerits-Houben (offg)
In aansluiting op de Hoogmis trekt de Pinksterprocessie uit
MAANDAG 28 mei - Tweede Pinksterdag
08.30 uur Geen H.Mis
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter
DINSDAG 29 mei - H.Rita van Cassia, kloosterlinge
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Heuts-Lahoye
WOENSDAG 30 mei
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
DONDERDAG 31 mei - Feest van het bezoek van de H.Maagd Maria aan Elisabet
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe, Wiel Prikken (offg), Lies Lahoye en overl. familie en voor Stanislawa Garbata
VRIJDAG 1 juni - Eerste vrijdag van de maand - H.Justinus, martelaar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Theo v.d.Berg en zijn overl. ouders, voor overl. fam. Douven-Wimmers, voor Agnes ten Haaf-Fievez (offg), Bertien Vrancken-Wijnands en overledenen van de fam. Vrancken-Wijnands, voor Paul Penders, Cato Toorens-Ackermans (offg), ter ere van het H.Hart voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Lies Josquin en voor de zielen in het vagevuur

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPZONDAGEN DE HEEG
16 september, 21 oktober en 18 november.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

OVERLEDEN
11 mei, Ronald Smith, 70 jaar, Bogaartsborg 42.
15 mei, Emma Vonk-v.d.Velden, 89 jaar, Zorgcentrum Grubbeveld.
16 mei, Giel Hameleers, 78 jaar, 7 Januaristraat 16.
17 mei, Dorien Bruls-Bremers, 78 jaar, Majellastraat 2a-25.
17 mei, Franz Kieszl, 61 jaar,Paemhofstraat 14.
Mogen zij de eeuwige vreugde zijn binnengegaan.

BEREIKBAARHEID PAROCHIEBUREAU
Van maandag 28 mei tot en met dinsdag 5 juni is er niemand op het parochiebureau aanwezig.
Voor het opgeven van misintenties wordt verzocht hiermede rekening te houden.

COMMUNICANTEN DE HEEG
Op 17 mei ontvingen in de parochiekerk De Heeg tijdens de viering van 11.00 uur hun 1e H.Communie:
Gijs Achterberg, Savanna Bastiaens, Liv Bonekamp, Guathier Borro, Chamiera Debats, Daisy Dubois, Djordy Geyselaers, Ward ten Haaf, Dahnee Houben, Daan Notermans, Maartje van Rooij, Senna v.d. Stappen en Mauro Verspaget.

Op 20 mei ontvingen in de parochiekerk De Heeg, tijdens de viering van 09.00 uur hun 1e H.Communie:
Jorg Bartelet, Glenn v.d.Bossche, Sophie Custers, Demi Dassen, Janique en Jerrel Eerlingen, Fauve Gorissen, Camille en Michelle Huntjens, Mara Kessen, Zion Magné, Danique Moffarts, Maikel Slootmaekers, Stef Thewissen en Dimitri Zaar,

Op 20 mei ontvingen in de parochiekerk De Heeg, tijdens de viering van 11.00 uur hun 1e H.Communie:
Roman Byrman, Shania Debets, Giovanni Dizy, Jordani Engelen, Fabiënne Hanssen, Melissa Hesemans, Jinardo Lassouw, Roy Meijers, Naomi Mulkens, Fabiënne Ramaekers, Quinty Retrae en Glenn Reuth.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007