Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 22   27 mei - 2 juni 2006
ZATERDAG 27 mei  
17.45 uur H.Mis met samenzang
 
ZONDAG 28 mei   -   Zevende Zondag van Pasen
9.00 uur H.Mis met viering 1e H.Communie kinderen De Kring groep 1
11.00 uur H.Mis met viering 1e H.Communie kinderen De Kring groep 2
 
DINSDAG 30 mei  
Geen H.Mis
 
DONDERDAG 1 juni   -   H.Justinus, martelaar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
 
VRIJDAG 2 juni   -   HH.Marcellinus en Petrus, martelaren - 1e Vrijdag van de maand
18.15 uur Vesperdienst met aanbidding H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 22   27 mei - 2 juni 2006
ZATERDAG 27 mei 
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Mia Coninx-Henrotte, als 2e jaardienst voor echtel. Harry Houben en Do Houben- van Diermen, als jaardienst voor Mia Brouwers-Faarts, als 2e jaardienst voor Sjo vasn Engelshoven en voor Maria en Rosa Huijnen
 
ZONDAG 28 mei   -   Zevende Zondag van Pasen
8.30 uur Leesmis
Intenties: als 2e jaardienst voor Gino Masala en voor Ber Cilissen (offg)
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 1e jaardienst voor Liza Heuts-Retrot, als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter, voor overl. ouders Piters-Habets, Gré Meurs-Lageveen (offg), voor ouders Geijselaers-Lardinoye, voor ouders Meens-Cobben en voor Jan Janken
 
MAANDAG 29 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Heuts-Lahoye, Pierre Konings (offg), Riekie Geelen-Wijkman en Louis Beckers
 
DINSDAG 30 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jeanne Nillesen-Quaden en voor de bekering van de zondaars
 
WOENSDAG 31 mei   -   Feest van het bezoek van de H.Maagd Maria een Elisabet
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Lahoye en overl. familie en voor Jan Dolders (offg)
 
DONDERDAG 1 juni   -   H.Justinus, martelaar
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht naar zieken en thuiszittenden.
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
 
VRIJDAG 2 juni   -   HH.Marcellinus en Petrus, martelaren - 1e Vrijdag van de maand
18.00 uur uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Theo v.d.Berg en zijn overl. ouders, voor overl. echtel. v.d.Boorn-Alberts, ter ere van het H.Hart voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, Paul Penders, Anna Bastens-Darding (offg), Lies Josquin, Bertien Vrancken-Wijnands en fam. Vrancken-Wijnands, echtel. Heije-Houben en echtel. Cortjens-Souren, overledenen van de fam. Schins-Berden, Hay Peters (offg), Guillaume Beckers (offg), overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen en voor de zielen in het vagevuur

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
Huub Pluymaekers, 83 jaar, Gerard Walravenstraat 2B.
Eugène Franssen, 75 jaar, Goudvinkplein 63A.

 

PAROCHIEBEDEVAART NAAR BANNEUX
Vrijdag 26 mei a.s. vindt de jaarlijkse bedevaart plaats naar O.L.Vrouw van Banneux, voor de parochianen van Heer en De Heeg. Gereisd wordt met eigen vervoer. Vertrek om 08.45 uur vanaf kerkplein Heer en om 09.00 uur vanaf parkeerplaats nabij kerk De Heeg.
Informatie en opgaaf deelname aan het parochiebureau, tel. 361 00 28. Bij de opgaaf gaarne vermelding of men met eigen auto rijdt of men met een ander wenst mee te rijden. De medereizigers betalen aan de chauffeur € 5.00. U kunt een lunchpakket meenemen. In Banneux zijn overigens veel gelegenheden waar men een lunch kan gebruiken. Ook kinderen kunnen deelnemen aan deze bedevaart. Voor hen is er in Banneux een aangepast programma. U kunt er dus met heel uw gezin een mooie dag van maken!

 

VIERING ZILVEREN JUBILEUM VAN DE PAROCHIE HH.MONULFUS EN GONDULFUS DE HEEG
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de parochie De Heeg werd opgericht, dat de eerste pastoor Frans Wiertz en het eerste kerkbestuur werden geïnstalleerd en de kerk feestelijk werd gewijd. Dit jubileum zal worden gevierd op zondag 11 juni a.s.
Om 09.30 uur zal er dan een plechtige eucharistieviering plaats vinden met Mgr. Frans Wiertz als hoofdcelebrant. Aansluitend aan deze viering zal een processie uittrekken. Van 13.00 tot 17.00 uur is er een receptie en een gezellige middag in het Gemeenschapshuis “De Boeckel”. Het kerkbestuur nodigt de parochianen uit om dit jubileum mee te vieren, om samen God te danken en te delen in de vreugde.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007