Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 22 & 23   26 mei - 8 juni 2012
ATTENTIE
Maandag 28 mei (Tweede Pinksterdag) géén H.Mis in De Heeg

ZONDAG 27 mei   -   Hoogfeest van Pinksteren
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 
ZONDAG 3 juni   -   Hoogfeest v.d. H. Drieëenheid
11.15 uur H.Mis met zang Vivas
Intenties: voor overl. ouders v.d. fam. Weijers-Hak, voor de moeder van de fam. van der Linden-Raemaekers en uit dankbaarheid voor het 35-jarig huwelijk van Henk en Hannie Weijers-van der Linden
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 22 & 23   26 mei - 8 juni 2012
ATTENTIE
Op zondag 27 mei is de H. Mis om 9.00u, dit i.v.m. de Pinksterprocessie.

ZATERDAG 26 mei
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 27 mei   -   Hoogfeest van Pinksteren
09.00 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Bertie Soudant-Rademakers (offg), voor Roos Dassen-Austen (offg), voor echtl. Piters-Habets, voor Sjef Retrae en ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en voor Harry Vrancken (offg)
Aansluitend trekt de Pinksterprocessie uit


MAANDAG 28 mei   -   2e Pinksterdag
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter, als jaardienst voor ouders Bonten Heuts, voor Pater van Osch, voor Jean Hendrikx (offg), voor Leon Severeijns (offg) en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 29 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
WOENSDAG 30 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Gusta Ringhs (offg)
   
DONDERDAG 31 mei   -   Bezoek v.d. H. Maagd Maria aan Elisabeth
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H. Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
VRIJDAG 1 juni   -   H. Justinus, martelaar
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardiens voor Theo v.d. Berg en overl. ouders, t.e.v. H. Hart voor de overl. van de fam. Hanssen-Ernst, voor Pater van Osch, voor Jef Nix (offg), voor José Claessens-Stroom, voor de overl. van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 2 juni   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Wim Jacobs (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 3 juni   -  Hoogfeest v.d. H. Drieëenheid
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Hub Dassen, als 1e jaardienst voor Mien Maessen-Frissen, voor Harry Vrancken (offg), voor José Claessens-Stroom, voor Gusta Ringhs (offg) en voor overl. van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 4 juni   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en tot intentie van de H. Bernadette
   
DINSDAG 5 juni   -   H. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jan Hub. Leunissen en Josephina Rosenboom, voor Pierre Thehu (offg) en voor echtl. v.d. Bosch-Lardenoye

 
WOENSDAG 6 juni   -   H. Norbertus, bisschop
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 7 juni
In de ochtenduren wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Willie Dubois-Arbauw en voor de overl. van een familie
   
VRIJDAG 8 juni  
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als zeswekendienst voor Karel Franssen, voor Jef Nix (offg) en voor de overl. van de familie Konings-Rethero
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Op zondag 13 mei werd in Heer gedoopt:
Dylano Smit, Vonckendaal 33
Moge hij uitgroeien tot een blij en dankbaar Christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

OVERLEDEN

- 8 mei Gusta Ringhs, 82 jaar, Croonenhoff.
- 10 mei, Math Maes, 82 jaar, Erasmusdomein 122b.
- 16 mei, Mia Coenen-Logjes, 75 jaar, Lorentzstraat 34.
Mogen zij deel krijgen aan de eeuwige liefde van God in de hemel

WEEKAGENDA

- Donderdag 31 mei, 20.00u Pastorie, Stichting Restauratie.
- Maandag 4 juni, 20.00u Aen de Wan, Processiecommissie.

PAROCHIEBEDEVAART NAAR ISRAEL
Van 9 t/m 18 april 2013 is het mogelijk deel te nemen aan een parochiebedevaart naar Israel. Tijdens deze rondreis worden het midden en het noorden van het Heilige Land bezocht. We bezoeken de heilige plaatsen, Galilea en het Dode Zeegebied. Als u interesse hebt, kunt u contact opnemen met het parochiebureau, tel. 043-3610028, e-mail: parochiebureau@heerdeheeg.nl.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007