Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 22 & 23   28 mei - 10 juni 2011
ZATERDAG 28 mei
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 29 mei   -   Zesde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Marina Goossens-Bessems
 
DONDERDAG 2 juni   -   Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
11.00 uur Viering 1e H.Communie "De Kring"
 
ZATERDAG 4 juni
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 5 juni   -   Zevende zondag van Pasen
11.00 uur Viering 1e H.Communie  "De Perroen" en "De Schans" en de parochiegroep
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van de kerk
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 22 & 23   28 mei - 10 juni 2011
ATTENTIE.
Vanwege de viering van de Kruisdagen op maandag 30, dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni wordt de H.Mis opgedragen in de kapel van klooster Opveld. In aansluiting op de H.Mis wordt een bidtocht gehouden in het park van het klooster.

ZATERDAG 28 mei
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter, voor overl. ouders Heuts-Retrot  en kleinzoon Martijn (offg), Frans De Groen (offg), Mirèse Hermans-Schroders en kinderen Jeroen en Stacey (offg) en voor Jef Kostons (offg)
   
ZONDAG 29 mei   -   Zesde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor ouders Bonten-Heuts, als 2e jaardienst voor David Hesch, als jaardienst voor de echtel. Essers-Esfeld en Ramakers-Franssen, als jaardienst voor overl. ouders Piters-Daniëls. voor echtel. Piters-Habets en voor Jef Kostons (offg)


MAANDAG 30 mei  
19.00 uur H. Mis Kapel Opveld met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie en voor overl. ouders Heuts-Lahoye
Na de viering bidtocht park klooster Opveld
   
DINSDAG 31 mei   -   Feest bezoek H.Maagd Maria aan Elisabeth
19.00 uur H.Mis kapel Opveld
Intenties: voor Ludo Bastiaens (offg)
Na de viering bidtocht park klooster Opveld
   
WOENSDAG 1 juni   -   H.Justinus, martelaar
15.30 uur H.Mis Croonenhoff
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Na de viering bidtocht park klooster Opveld
   
DONDERDAG 2 juni   -   Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor de overledenen van een familie en voor de zieken van een familie
   
VRIJDAG 3 juni   -   Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda
15.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Melanie Janssen en Dennis Rouschop
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: jaardienst voor Theo v.d.Berg en overl. ouders,
voor José Claessens-Stroom, ter ere van het H.Hart voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, Willy Custers (offg), v oor de overledenen van een familie, de zielen in het vagevuur, voor priesterroepingen en uit dankbaarheid
Na de H.Mis: Biechtgelegeheid

   
ZATERDAG 4 juni
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Bèr Janssen, als jaardienst voor Mia Brouwers-Faarts, voor Hein Spauwen (offg), voor Mathieu Bronckers enThea Bronckers-Habets (offg) en overl. ouders Swakhoven-Kerkhofs (offg) en voor Jef Kostons (offg)
Tijdens de viering collecte voor het groot-onderhoud van de kerk
   
ZONDAG 5 juni   -  Zevende zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pie Vranken, als jaardienst voor Jan.Hub.Leunissen  en Josephina Rosenboom, voor de echtel. Welzen-Walraven, José Claessens-Stroom en de overledenen van de parochie
Tijdens de vieing collecte voor het groot onderhoud van de kerk
   
MAANDAG 6 juni
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen
   
DINSDAG 7 juni
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 8e jaardienst voor Willy Arbouw-Dubois en voor Ludo Bastiaens (offg)
   
WOENSDAG 8 juni
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Anneke Beckers-Rompelberg (offg) en voor Nick Ramaekers en voor de overledenen v.d. fam. Konings-Rethero
   
DONDERDAG 9 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen v.d. parochie
   
VRIJDAG 10 juni  
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld en voor overl. ouders Toorens-Ackermans

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

COMMUNIEVIERINGEN DE HEEG
Donderdag 2 juni 11.00 uur
Groep "De Kring":

Achterberg, Job; Beisser, Mirielle; Creemers, Luna; Greuel, Tommy; Gulikers, Lars;  ten Haaf, Kyra; Jansse, Bas; Linke, Nigel; Maas, Ivan; Pisters, Melanie Ramaekers, Kyara; Vaessens, Giel; Vrencken, Nino.
Zondag 5 juni 11.00 uur
Groep "De Schans":

Ars, Geena Lisa; Bodden, Donny; Darding, Lars; Gilissen, Frances; Reuth, Bradley; Ringhs, Alex; Ringhs, Jordy.
Parochiegroep/ Perroen:

Aussems, Benita;  de Beer, Evy; van Gool, Joep; Hellegers, Emilie; Heuts, Xavier. v.d.Leygraaf, Anaïs; Limbourg, Dani ; v.d.Luitgaarden, Lente; Penders, Pim; Schnitzeler, Jenna; Themen, Anouk; Triantis, Senno; de Vries, Dahnee

WEEKAGENDA

Maandag 30 mei, , 20.15 uur, pastorie: Bijbelgroep II
Dinsdag 31 mei, 20.15 uur, pastorie: Parochieel Leven.
Maandag 6 juni.20.00 uur, Aen de Wan: Processiecommissie.
Dinsdag- en donderdag van 20.00 tot 21.15 uur, kerk De Heeg, geloofsverdiepingsavonden Neokatechumenaat.

OVERLEDEN

19 mei, Maike Hendrix, 83 jaar, 7 Januaristraat 10.
Moge zij zijn opgenomen in het hemels vaderhuis.

PAROCHIEBEDEVAART BANNEUX

Voor onze parochianen is er op vrijdag 3 juni een bedevaart naar Banneux.
Met eigen vervoer wordt vertrokken om 08.45 uur vanaf het Kerkplein Heer en om 09,00 uur vanuit De Heeg.
U kunt zich hiervoor opgeven aan het parochieburo tel. 3610028.
Rond 17.00 uur verwacht men terug te zijn in Heer.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007