Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ONJUISTE PAROCHIEAGENDA
Helaas is er bij het versturen van de laatste ParochieAgenda (van week 22 & 23) iets mis gegaan met de software, waardoor de verouderde ParochieAgenda van week 8 & 9 is verstuurd.
Het probleem is verholpen en hierbij ontvangt u dan ook de nieuwe en juiste ParochieAgenda.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 22 & 23   29 mei - 11 juni 2010
ZATERDAG 29 mei
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Hendrik Demmers, Lie Giok Loo Demmers en broer Rinus Demmers
20.45 uur Neokatechumenaatsmis

 
ZONDAG 30 mei   -   Hoogfeest v.d. H.Drieëenheid (Drievuldigheidszondag)
11.15 uur H.Mis met zang "Evolution"
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
   
ZATERDAG 5 juni   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van het kerkgebouw
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 6 juni   -   Hoogfeest van het H.Sacrament van het lichaam en bloed van Christus (Sacramentsdag)
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Nick Ramaekers en voor diaken Bèr Goessen
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van het kerkgebouw
 
VRIJDAG 11 juni 
18.45 uur H.Mis
Aansluitend voorlichtingsavond Israel-reis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 22 & 23   29 mei - 11 juni 2010
ZATERDAG 29 mei
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Dave Hesz, als jaardienst voor overl. ouders Dirix-Kools, voor Harry Decker (offg), Bert Thans offg), Hein Spauwen (offg), Hub Retrae, Mia Retrae-Janssen en zoon Bert en voor Jan Bijkerk (offg)
   
ZONDAG 30 mei   -   Hoogfeest v.d. H.Drieëenheid (Drievuldigheidszondag)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Jan Bronckers, voor overl. ouders Bonten-Heuts, Lieske Brouwers-Costongs en overl. echtel. Piters-Habets
   
MAANDAG 31 mei   -   Bezoek v.d. H.Maagd Maria aan Elisabet
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie
   
DINSDAG 1 juni   -    H.Justinus, martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor René Wiche (offg)
   
WOENSDAG 2 juni   -   HH. Marcellinus en Petrus, martelaren
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de jeugd, dat zij het geloof mag leren kennen en waarderen
   
DONDERDAG 3 juni   -   HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 4 juni  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. .Hanssen-Ernst, als jaardienst voor Theo v.d.Berg en zijn overl. ouders, voor Willy Custers (offg), voor Bertien Vranken-Wijnands en overl. fam. Vranken-Wijnands, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor José Claessens-Stroom, voor de overledenen van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 5 juni   
19.15 uur H.Mis met zang door het kerkkoor van Scharn
Intenties: als zeswekendienst voor Jan Delmee, als jaardienst voor Jan Hub. Leunissen en Josephina Rosenboom, voor Henk Perée (offg), Pierre Schurgers (offg), Thea Bronckers-Habets (offg) en voor Ria Swakhoven-Kerkhofs (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 juni   -  Hoogfeest van het H.Sacrament van het lichaam en bloed van Christus (Sacramentsdag)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 2e jaardienst voor Pie Vranken, voor echtel. Welzen-Walraven en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van het kerkgebouw
   
MAANDAG 7 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19. uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Mevr. Dubois-Arbouw, Jan en Wies Vromans-Aussems (offg) en overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen
   
DINSDAG 8 juni  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de fam. Konings-Rethero en voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 9 juni   -   H.Efrem, diaken en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Harry Decker (offg)
   
DONDERDAG 10 juni   
18.40 uur Rozenhoedj
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 11 juni   -   Hoogfeest v.h. H.Hart van Jezus
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Rompelberg (offg) en echtel. Muytjens-Janssen
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 31 mei, 20.00 uur, Aen de Wan: vergadering processiecommissie.
Maandag 31 mei, 20.00 uur, pastorie: bijbelgroep.
Donderdag 3 juni, 20.00 uur, pastorie: vergadering Stichting Restauratie.
Dinsdag 8 juni, 20.00 uur, pastorie: korenberaad.

OPBRENGST KERKCOLLECTE
De in De Heeg in de maand mei gehouden kerkcollecte voor het groot onderhoud van het kerkgebouw bracht op € 186.27.

GEDOOPT
Op 9 mei werden in De Heeg gedoopt Saskia Winands en Jauders Pletzers, op 13 mei Esmee Baziak.
Mogen zij uitgroeien tot bewuste christenen. Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat!

OVERLEDEN
12 mei Josephine v.Lieshout-Heuts, 80 jaar, Burg.Kessensingel 82.
17 mei Roos Stoffelsma-Koolen, 85 jaar, Croonenhoff.
17 mei Johannes Brugel, 86 jaar, Demertstraat 55.
Moge de hemel nu voor altijd hun thuis zijn.

ISRAELREIS 2010
Er is nog steeds één plaats beschikbaar voor deelname aan de parochiebedevaart naar Israel van 30 augustus t/m 8 september. Aanmelden mogelijk via het parochiebureau.

Passiespelen - Tegelen
Dit jaar worden in Tegelen voor de 19de keer de Passiespelen gehouden. Dit vijfjaarlijks evenement vindt plaats in het Openluchttheater De Doolhof (De Drink 60) in Tegelen.
De première was op zondag 16 mei; daarna is er elke zondag t/m 12 september om 14.30 uur een voorstelling; op zaterdagavonden zijn er in de periode van 17 juli t/m 7 augustus voorstellingen om 18.00 uur. De uitvoering duurt ongeveer 3 uur, inclusief een pauze van 30 minuten.
Entreeprijzen
1e rang € 35,- / 2e rang € 29,- / 3e rang € 25,- / 4e rang € 20,-
CJP/CKV/kinderen t/m 12 jaar: € 15,-
Senioren (vanaf 60 jaar): 10% korting
Groepsreducties vanaf 20 personen: 10% korting
Prijzen zijn excl.€ 2,- administratiekosten per reservering.
Toegangsbewijzen
Bestellen kan telefonisch: bij "De Doolhof": 077-326.31.02 (di t/m za 11.00-14.00 uur) of via VVV Zuid Limburg: 0900-555.9798 / 043-609.8500. Via internet: www.passiespelen.nl
Het Passiespel verhaalt de gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus: van de opwekking uit de dood van Lazarus, van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de Calvarieberg. Het zijn die gebeurtenissen, die de christenen gedenken tussen Palmzondag en Pasen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007