Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 22 & 23   24 mei - 6 juni 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 24 mei  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 25 mei   -   Hoogfeest van het H.Sacrament van het lichaam en bloed van Christus (Sacramentsdag)
11.15 uur H.Mis met zang “Evolution”
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
   
ZATERDAG 31 mei  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 1 juni   -   Negende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang, dankviering van de communicanten
Intenties: als 2e jaardienst voor Marina Goossens-Bessems en voor Patrick Wysoczanski
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 22 & 23   24 mei - 6 juni 2008
ZATERDAG 24 mei
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 25 mei   -   Hoogfeest van het H.Sacrament van het lichaam en bloed van Christus (Sacramentsdag)
09.45 uur Hoogmis met samenzang, tevens dankviering van de communicanten van Heer
Intenties: als zeswekendienst voor Sjeng Frijns, als jaardienst voor overl. ouders Giel Heuts, voor Cecile Bovens, Lambert Geelen en Elies Bisscheroux, Maria Retrae-Janssen offg), overl. echtel. Piters-Habets en voor Jean Thans (offg)
   
MAANDAG 26 mei   -   H.Filippus Neri, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Heuts-Keulemans
   
DINSDAG 27 mei   -   H.Augustinus van Canterbury, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Maria en Rosa Huijnen en voor de priesterzielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 28 mei 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter
   
DONDERDAG 29 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin en voor ouders Heuts-Lahoye
   
VRIJDAG 30 mei   -   Hoogfeest van het H.Hart van Jezus
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin en echtel. Muytjens-Janssen
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 31 mei  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 3e jaardienst voor Giel Heuts, als 4e jaardienst voor echtel. Harrie Houben en Do van Diermen en voor Lies Lahoye en overl. familie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 juni   -   Negende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Lies Jorissen-Essers (offg), Maria Retrae-Janssen (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 2 juni   -   HH.Marcellinus en Petrus, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor John Baltussen (offg), Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 3 juni   -   HH.Carolus Lwanga en gezellen - Martelaren van Oeganda
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: uit dankbaarheid
   
WOENSDAG 4 juni  
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot godsvertrouwen en geborgenheid
   
DONDERDAG 5 juni   -   HH.Bonifatius, bisschop en gezellen - Martelaren
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor Jan Hub. Leunissen en Josephina Rosenboom en voor echtel. Brands-Budy en zoon Pieter-Mathijs
   
VRIJDAG 23 mei   -   H.Norbertus, bisschop; 1e Vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Theo v.d.Berg en zijn overl. ouders, Bertien Vranken-Wijnands en overledenen van de fam. Vranken-Wijnands, Lies Josquin, ter ere van het H.Hart voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen en voor de zielen in het vagevuur
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Zaterdag 24 mei, 12.00 uur, kerk Heer: prijsuitreiking tekenwedstrijd.
Woensdag 28 mei, 20.00 uur, “Aen de Wan”: vergadering processiecommissie.
Maandag 2 juni, 20.15 uur, pastorie: werkgroep Parochiëel Leven.

OVERLEDEN
2 Mei, Gerda Simons-Houben, 81 jaar, Atoomstraat 64C, uitvaartdienst Heer, 9 mei.
Mogen de hemelse rust en vrede nu haar deel zijn.

OPENSTELLING MARIAKAPEL
Tijdens de meimaand zal de Mariakapel van de kerk in Heer, dagelijks open zijn van ‘s morgens 08.30 uur tot 19.00 uur. U bent dan in de Mariamaand op deze wijze in de gelegenheid een bezoekje aan de H.Maagd te brengen voor een persoonlijk gebed. Zij heet u van harte welkom!

COLLECTEN GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUWEN
In de maand mei bracht deze collecte in Heer op € 384.26, in De Heeg € 264.84.
Dank aan de gevers!

PAREDIS STICHTING
De Paredis Stichting te Roermond, zamelt gelden in voor de priester- en diakenopleiding te Rolduc. Voor de opleiding van de studenten, de huisvesting van het seminarie en de salariëring van de docenten is veel, heel veel geld nodig. U kunt ons seminarie steunen met uw bijdrage. Overmaking van uw bijdrage kan geschieden door bijschrijving op girorekening 2818327 t.n.v. Paredis Stichting, postbus 470, 6040AL Roermond. Uw ondersteuning wordt zeer op prijs gesteld!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007