Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 21   19 - 25 mei 2007
ZATERDAG 19 mei
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 20 mei - Zevende zondag van Pasen
09.00 uur H.Mis met communicanten Parochiegroep
11.00 uur H.Mis met communicanten "De Schans"
DINSDAG 22 mei - H.Rita van Cassia, kloosterlinge
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een gezin in nood
DONDERDAG 24 mei
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 25 mei - H.Gregorius VII, paus
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 21   19 - 25 mei 2007
ZATERDAG 19 mei
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Mieke Haesen-Kamps, als jaardienst voor Mia Brouwers-Faarts, als 1e jaardienst voor Gène Franssen, als 3e jaardienst voor Jef Toorens, als 6e jaardienst voor Servé Schijns, voor Johan Vrijhoeven (offg), Ellen Postma-Stevens vanwege verjaardag en voor Marinus Nouse
ZONDAG 20 mei - Zevende zondag van Pasen
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor overl. echtgenoten Ruijters-Rompelberg, als 3e jaardienst voor echtel. Houben-van Diermen, als jaardienst voor ouders Dirix-Kools, voor Jac en Tien Albertz-Bronckers, Frans Vissers (offg) en Laur Olislagers (offg)
MAANDAG 21 mei - HH. Christophorus Magellaen, priester en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
DINSDAG 22 mei - H.Rita van Cassia, kloosterlinge
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis in kapel klooster Opveld
Intenties: voor de zieken van de parochie
WOENSDAG 23 mei
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Nelissen-Janssen
DONDERDAG 24 mei
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg)
VRIJDAG 25 mei - H.Gregorius VII, paus
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jan Costongs en kleinzoon en Riekie Geelen-Wijkman (offg)

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPZONDAGEN DE HEEG
16 September, 21 oktober en 18 november.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

WEEKAGENDA
Maandag 21 mei, 20.00 uur, Aen de Wan: Processiecommissie.
Dinsdag 22 mei, 20.00 uur, pastorie: Vergadering kerkbestuur.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag, 20.15 uur: Woordviering 1e Gemeenschap.
Wekelijks op donderdag, 20.15 uur: Woordviering 2e Gemeenschap.
Wekelijks op zaterdag, 20.30 uur: Eucharistievieringen voor beide gemeenschappen.
Deze vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

OPENSTELLING MARIAKAPEL KERK HEER
Gedurende de meimaand, gewijd aan de H.Maagd Maria, is de Mariakapel in de St. Petrus’ Bandenkerk dagelijks van 08.30 uur tot aan het Rozenhoedje van 18.40 uur geopend. U kunt aldaar terecht voor een bezoek aan de H.Maagd en natuurlijk ook voor een persoonlijk gebed.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007