Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 21   20 - 26 mei 2006
ZATERDAG 20 mei
17.45 uur Jongerenmis met samenzang
ZONDAG 21 mei - Zesde Zondag van Pasen
11.15 uur Gezinsmis
DINSDAG 23 mei
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
DONDERDAG 25 mei - Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
9.00 uur H.Mis met viering 1e H.Communie kinderen Parochiegroep en Perroen
11.00 uur H.Mis met viering 1e H.Communie kinderen De Schans
VRIJDAG 26 mei - H.Filippus Neri, priester
Geen H.Mis ivm. de parochiebedevaart naar Banneux
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 21   20 - 26 mei 2006
ZATERDAG 20 mei
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Chrit Bons, als jaardienst voor Mieke Haesen-Kamps en voor Jef Koekkelkoren (offg)
ZONDAG 21 mei - Zesde Zondag van Pasen
8.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor echtel. Ruijters-Rompelberg, als 2e jaardienst voor Jef Toorens, als 5e jaardienst voor Tiny Severens-Sips en overl. familieleden Severens-Sips en voor Jac en Tien Albertz-Bronckers
MAANDAG 22 mei - H.Rita van Cassia, kloosterlinge
19.00 uur H.Mis met zang Schola Cantorum in kapel klooster Opveld
Intenties: voor de overledenen van de parochie
In aansluiting op deze viering, bidtocht in park klooster Opveld
DINSDAG 23 mei
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis in kapel klooster Opveld
Intenties: als jaardienst voor ouders Essers-van Engelshoven, voor overl. ouders Nelissen-Janssen, voor Corrie Corstjens-Sistermans (offg) en voor Martin Lamkin
In aansluiting op deze viering bidtocht in park klooster Opveld
WOENSDAG 24 mei
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis in kapel klooster Opveld
Intenties: voor de zieken van de parochie
In aansluiting op deze viering bidtocht in park klooster Opveld
DONDERDAG 25 mei - Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
8.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor de kinderen van de parochie De Heeg die deze dagen hun 1e H.Communie ontvangen
VRIJDAG 26 mei - H.Filippus Neri, priester
18.00 uur uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Heuts-Keulemans, Lies Josquin, Netta Willems-Hendrikx, Jeanne Nillesen-Quaden en voor de stervende zondaars

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

COMMUNICANTEN PAROCHIE DE HEEG
Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, tijdens de viering van 09.00 uur
Robin Bartels, Jelle van Bekhoven, Dewi Bemelmans, Michael Ensinck, Demi Franssen, Joost-Pete Hondman, Mandy Loijson, Denise Mieves, Jean Ramaekers, Esther Schapendonk, Tim Stassen, Marc Verbeet, Nigel Waelauruw en Kylian Weusten.

Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, tijdens de viering van 11.00 uur
Ivo van Beveren, Kayleigh Blaazer, Kelsey Janssen, Jill Köbben, Viënna Lenders, Janell Leunissen, Chettro Mathijsen, Danique Miseré en Demi Ummels.

Zondag 28 mei
Rick Beckers, Sven de Brouwer, Jeroen Cox, Colin Custers, Nickey Domen, Sharona van Dijk, Rob en Veron Gökemijer, Xavier Haegmans, Jules Homblen, Melanie Maes, Macy Mommers, Denise Nelissen, Michaily en Zoï Pappas, Carlile Phoebe, Linda van der Schrier, Fabio Soffiati, Lisanne Stevens, Dimitri Timans, Romy Tonnard, Gwen Wolters en Bas van Wijhe.


GEDOOPT PAROCHIE DE HEEG

Brandon Roumans Meendaal 223, Aiden Seits Reijckeborg 15, Melvin Kerkhofs Cruyshaag 42 en Daisy Schrijnemakers Smissenhaag 40.
Dopelingen, ouders en familieleden van harte proficiat!


DOOPDATUM PAROCHIE DE HEEG

Zondag 2 juli. Aanmelding aan parochiebureau gaarne minstens één maand van tevoren.


OVERLEDEN

10 Mei jl, Paul Dejong, 59 jaar, Oude Kerkstraat 21.
Moge hij het eeuwige paradijs van Gods heerlijkheid zijn binnengegaan.


VIERINGEN TIJDENS DE KRUISDAGEN, MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG
22, 23 EN 24 MEI A.S.

Op deze dagen wordt er om 18.40 uur geen rozenhoedje gebeden en is er om 19.00 uur geen H.Mis in de parochiekerk Heer.
Om 19.00 uur op deze dagen wordt de H.Mis gelezen in de kapel klooster Opveld.
In aansluiting op deze viering is er een bidtocht in het park klooster Opveld. Tijdens deze bidtochten smeken we Gods zegen af voor de oogst.


VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT

Donderdag 18 mei, 20.15 uur, Woordviering.
Zaterdag 20 en 27 mei, 20.30 uur, Eucharistievieringen.
Deze vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.
Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag is er geen woordviering.
Zondag 21 mei, 11.30 uur, Petrushofje: Conviventie voor de 2e gemeenschap.
Zondag 28 mei, 11.30 uur, Petrushofje: Conviventie voor de 1e gemeenschap.


WEEKAGENDA

Zaterdag 20 mei, van 10.00 tot 11.,30 uur bijeenkomst Gezinsmisclub De Heeg, als voorbereiding op de Gezinsmis van zondag 21 mei.
Alle kinderen zijn welkom!

Maandag 22 mei, 20.30 uur, pastorie: bijeenkomst werkgroep Parochieel Leven.


PAROCHIEBEDEVAART NAAR BANNEUX

Vrijdag 26 mei vindt de jaarlijkse bedevaart plaats naar O.L.Vrouw van Banneux, voor de parochianen van Heer en De Heeg. Gereisd wordt met eigen vervoer. Vertrek om 08.45 uur vanaf kerkplein Heer en om 09.00 uur vanaf parkeerplaats nabij kerk De Heeg.
Informatie en opgaaf deelname aan het parochiebureau, tel 361 00 28. Bij de opgaaf gaarne vermelding of men met eigen auto rijdt of dat men met een ander wilt meerijden. De medereizigers betalen € 5.00 aan hun chauffeur. U kunt een lunchpakket meenemen. In Banneux zijn overigens veel gelegenheden waar men een lunch kan gebruiken. Ook kinderen kunnen deelnemen aan deze bedevaart. Voor hen is er in Banneux een aangepast programma. U kunt er dus met heel uw gezin een mooie dag van maken!


ROMEREIS

Van 30 augustus tot en met 8 september a.s. kunnen parochianen van De Heeg en Heer deelnemen aan een bedevaart per bus naar Rome.
Op de heenreis wordt overnacht in Chateauneuf-le-Gaulure (Fr) en San Damiano (I), op de terugweg in Turijn (I) en Paray-le-Monial (Fr). Bezoeken worden o.a. gebracht aan Assisi en Taizé. De deelnemers verblijven 6 dagen in Rome. De totale reissom bedraagt € 735.00. Toeslag voor een éénpersoonskamer € 130.00. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht aan het parochiebureau, pastorie Oude Kerkstraat 10, op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30 tot 17.00 uur

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007