Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 21 & 22   18 - 31 mei 2013
ZONDAG 19 mei   -   Hoogfeest van Pinksteren
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Hay Faarts en voor diaken Ber Goessen en overledenen v.d. familie


ZONDAG 31 mei   -   Hoogfeest v.d. H. Drie-eenheid
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Riny van Beek
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 21 & 22   18 - 31 mei 2013
ATTENTIE!
I.v.m. de Pinksterprocessie begint de Mis op zondag 19 mei in Heer om 9.00u!

ZATERDAG 18 mei
15.00 uur Huwelijksmis van Patrick Marx en Yvette Stallenberg
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Mieke Haesen-Kamps, voor Annie Krutzen-Damen (offg) en voor Paula Dassen-Wijnands (offg)
   
ZONDAG 19 mei   -   Hoogfeest van Pinksteren
09.00 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor overl. echtl. Ruijters-Rompelberg, als jaardienst voor overledenen v.d. fam. Crutzen-Piters, voor Ellen Postma-Stevens (vanwege verjaardag) en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
Aansluitend aan de viering zal de Pinksterprocessie uittrekken


MAANDAG 20 mei   -   2e Pinksterdag
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Pater van Osch en voor Magda Roquet-Bouvrie
 
DINSDAG 21 mei   -   HH. Christophorus Magallaen, priester, en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
WOENSDAG 22 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jan en Wies Vromans-Aussems
   
DONDERDAG 23 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot Godsvertrouwen

 
VRIJDAG 24 mei 
15.00 uur Huwelijksmis van Danny Dreesens en Bianca Grootheest
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje met zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid
Aansluitend biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 25 mei 
13.00 uur Huwelijksmis van Randy Zuidema en Denise Peereboom
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Elly Retra-Urlings
   
ZONDAG 26 mei   -   Hoogfeest v.d. H. Drie-eenheid
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Bonten-Heuts, voor Jean Heuts (offg), voor overl. echtl. Piters-Habets en voor Sjra Munnichs (offg)
 
MAANDAG 27 mei   -   H. Augustinus van Canterbury, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld en Alken-Piters en dochter Mary, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
   
DINSDAG 28 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter

 
WOENSDAG 29 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 30 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 31 mei   -   Bezoek v.d. H. maagd Maria aan Elisabet
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
- 24 april, Jeanna Godding-Slangen, 91 jaar, La Valence.
Moge zij zijn opgenomen in Gods eeuwige liefde.

WEEKAGENDA

- woensdag 22 mei, 20.00u zaaltje kerk De Heeg, vergadering kerkbesturen Amby, Scharn, Heer/De Heeg, Heugem.
- maandag 27 mei, 20.00u pastorie, kerkbestuursvergadering.
- donderdag 30 mei, 20.00u pastorie, Bijbelgroep.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007